LimeSurvey Survey Software

Tartu Ülikooli veebipõhiste küsimustike koostamise keskkond

Online Survey Tool for University of Tartu

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. TÜ töötajad ja üliõpilased saavad LimeSurvey keskkonda siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.

Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey

LimeSurvey provides the possibility to make online surveys. The staff and students of University of Tartu can log into the system with their UT username and password.

Helpdesk: eope@ut.ee
Instructions (in Estonian): https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey