Ida-Virumaa elanike liikumisharjumused


Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuringu eesmärk on lahenduste väljapakkumise Ida-Virumaal, et elanikel oleks mugav liigelda kasutamata mootorsõidukeid; tegeleda liikumisharrastuse ja spordiga. 

Spordirajatised võimaldavad arendada ka sporditurismi ja arendada ettevõtlust. Liikumisvõimalused on elukeskkonna osa ja elukeskkond on üks peamisi põhjuseid, miks mingist regioonist ära kolitakse. Olukorda saab lahendada teadlikult argiseid liikumisvõimalusi ja sportimisvõimalusi planeerides. Et paigutus oleks optimaalne ja võimaldaks koostööd avaliku ning erasektori vahel.

 

Uuring toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja läbi viib Tartu Ülikool.

Küsimustikuga seotud kontaktisik: Aet Kiisla aet.kiisla@ut.ee

 

Küsimustikus on 47 küsimust.

Üldinfo

Millises Ida-Virumaa omavalitsuses te elate?

Alutaguse vald
Jõhvi vald
Kohtla-Järve linn
Narva linn
Narva-Jõesuu linn
Sillamäe linn
Lüganuse vald
Toila vald
Teie sugu
Mees
Naine
Teie vanus täisaastates:

Teie rahvus

eestlane
venelane
muu

Kehalise aktiivsuse ülevaade

Kehalise aktiivsuse all peame silmas erinevat laadi tegevusi: 

 

  • mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine;
  • liikumist kohalejõudmise eesmärgil; 
  • treeningut võistlemise eesmärgil.

 

Mitu minutit päevas käite tavaliselt jalgsi või sõidate jalgrattaga?

(Palun vastake nii tööle/koju kui vaba aja kohta.)

  vähem kui 15 minutit päevas 15–30 minutit päevas 30–60 minutit päevas rohkem kui 60 minutit päevas
tööpäevadel
vähem kui 15 minutit päevas
15–30 minutit päevas
30–60 minutit päevas
rohkem kui 60 minutit päevas
vabadel päevadel
vähem kui 15 minutit päevas
15–30 minutit päevas
30–60 minutit päevas
rohkem kui 60 minutit päevas

Kui sageli harrastate vabal ajal tervisesporti vähemalt poole tunni vältel, nii et hakkate kergelt hingeldama ja higistama?

5 või rohkem korda nädalas
4 korda nädalas
2–3 korda nädalas
kord nädalas
2–3 korda kuus
mõned korrad aastas või üldse mitte
ei saa vigastuse või haiguse tõttu sportida

Kui suurt kehalist pingutust nõuab Teie igapäevane töö?

väga vähest (peamiselt istuv töö)
kerget (peamiselt liigun)
keskmist (tõstmine, kergete raskuste kandmine)
rasket (suurte raskuste kandmine, ronimine)

Kuivõrd teid huvitab tervisesport?

ei huvita üldse
eriti ei huvita
raske öelda
küllaltki huvitab
väga huvitab

Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?

ei tegele liikumisharrastusega
vähem kui pool aastat
pool aastat kuni aasta
1-2 aastat
2-5 aastat
5-10 aastat
10 ja enam aastat

Milliste järgmiste liikumisharrastuste ja liikumisviisidega Te sooviksite tegeleda?

  ei soovi üldse kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga olen kaalunud sellega tegelemist alustada hea meelega, kuid mitte regulaarselt väga hea meelega
jooksmine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
rattaga sõitmine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
võimlemine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
pallimängud (mittevõistluslikud)
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
jõuharjutused
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
ujumine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
kõndimine, kepikõnd, matkamine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
suusatamine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega
uisutamine
ei soovi üldse
kui siis mõnel rahvaspordiüritusel või sõpruskonnaga
olen kaalunud sellega tegelemist alustada
hea meelega, kuid mitte regulaarselt
väga hea meelega

Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse / liikumisviiside kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus.

Mitu tundi nädalas Teil liikumisharrastustega tegelemisele keskmiselt kulub (nädala

kohta kokku, hinnaguliselt).

Kus Te erinevatel aastaaegadel liikumisharrastusega tegelete?

ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)

  ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt) enamasti sisetingimustes sise- ja välitingimustes võrdselt enamasti välitingimustes ainult välitingimustes (terviseradadel, kergliiklusteedel, välistaadionil jmt)
detsembrist veebruarini
ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)
enamasti sisetingimustes
sise- ja välitingimustes võrdselt
enamasti välitingimustes
ainult välitingimustes (terviseradadel, kergliiklusteedel, välistaadionil jmt)
märtsist maini
ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)
enamasti sisetingimustes
sise- ja välitingimustes võrdselt
enamasti välitingimustes
ainult välitingimustes (terviseradadel, kergliiklusteedel, välistaadionil jmt)
juunist juulini
ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)
enamasti sisetingimustes
sise- ja välitingimustes võrdselt
enamasti välitingimustes
ainult välitingimustes (terviseradadel, kergliiklusteedel, välistaadionil jmt)
septembrist novembrini
ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)
enamasti sisetingimustes
sise- ja välitingimustes võrdselt
enamasti välitingimustes
ainult välitingimustes (terviseradadel, kergliiklusteedel, välistaadionil jmt)

Kas Te tegelete liikumisharrastustega peamiselt...

omaette
omal käel koos pereliikmetega
omal käel koos sõprade või tuttavatega
treeningrühmas, liikumisrühmas või treeneri juhendamisel
Muu: 

Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht...

täiesti piisav
enam-vähem piisav
raske öelda
pigem ebapiisav
täiesti ebapiisav

Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?

oluliselt rohkem kui praegu
mõnevõrra rohkem kui praegu
samas mahus kui praegu
mõnevõrra vähem kui praegu
oluliselt vähem kui praegu

Milliseid spordiüritusi oleks Ida-Virumaale juurde vaja?

  pole üldse vaja pole vaja võiks olla on vaja on väga vaja
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
jalgsimatkad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
rattaretked
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
omavalitsustevahelised võistlused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja

Millistest liikumisvõimalustest, spordiobjektidest või üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete? Millised mugavused Teie liikumisharrastust toetaks ja kus need asuda võiks? Palun tooge konkreetseid näiteid. (parklad, viidad, rajamärgistus, pingid, WC-d jms)

Mitmel spordiüritusel Te aastas osalete? Kui täpselt ei oska öelda, siis tehke seda hinnanguliselt.

Millistest infokanalitest Te kuulete spordiürituste toimumise kohta?

  alati enamasti mõned korrad mitte kunagi
internet
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
sotsiaalmeedia
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
televisioon, raadio
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
reklaam ajalehes
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
välireklaam
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
perekonnaliige
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kool, töökoht
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
muu infokanal
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi

Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?

väga rahul
pigem rahul
ei oska öelda
pigem ei ole rahul
ei ole üldse rahul

Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?

Väga rahul
Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul

Vastajate kirjeldavad küsimused

Kui pikk Te olete (cm)?

 

Kui palju te kaalute? (kg)

Milline on Teie kõrgeim haridustase?

algharidus
põhiharidus
kutseharidus ilma keskhariduseta
keskharidus
keskeriharidus, s.h kutsekeskharidus
kõrgharidus

Kas Te olete ...

abielus
vabaabielus
lahutatud / lahku läinud
lesk
vallaline

Milline on Teie leibkonna koosseis?

Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.

üksik
abielus / vabaabielus, lasteta
täiskasvanutest koosnev leibkond (kõik liikmed 18-a. või vanemad)
leibkond alla 18-a. lastega

Mitu inimest elab Teie leibkonnas (sh Teie ise)?

Kui mitu alla 18 a last elab Teie leibkonnas?

Te ise olete...

töötav
töötav (üli)õpilane
töötav pensionär
töötu, tööd otsiv
(üli)õpilane
(töövõimetus)pensionär
lapsehoolduspuhkusel olija
muudel põhjustel mittetöötav (sh kodune)

Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on ...

sissetulekut ei ole
kuni 500 eurot
501-700
701-1000
1001-1200
1201-1500
1501-2000
2000 ja enam eurot

Teie elamutüüp on ...

ühepereelamu
paarismaja, ridaelamu
väiksem kortermaja (kuni 12 korterit)
suurem kortermaja

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. 

 

 

Enne "Esita" nupule vajutamist peate teadma, et Teil on õigus taotleda enda kohta käivate andmete parandamist ebaõigete andmete tuvastamisel; kustutamist, välja arvatud seadusest tuleneva kohustuse korral andmete säilitamiseks; töötlemise piiramist, välja arvatud seadusest tuleneva kohustuse korral andmete töötlemiseks; vaatamist; koopiat, kui selle saamine ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.