Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumused

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuringu eesmärk on lahenduste väljapakkumise Ida-Virumaal, et elanikel oleks mugav liigelda kasutamata mootorsõidukeid; tegeleda liikumisharrastuse ja spordiga. 

Spordirajatised võimaldavad arendada ka sporditurismi ja arendada ettevõtlust. Liikumisvõimalused on elukeskkonna osa ja elukeskkond on üks peamisi põhjuseid, miks mingist regioonist ära kolitakse. Olukorda saab lahendada teadlikult argiseid liikumisvõimalusi ja sportimisvõimalusi planeerides. Et paigutus oleks optimaalne ja võimaldaks koostööd avaliku ning erasektori vahel.

 

Uuring toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja läbi viib Tartu Ülikool.

Küsimustikuga seotud kontaktisik: Aet Kiisla aet.kiisla@ut.ee

 

Selles küsimustikus on 47 küsimust.

Üldinfo

(See küsimus on kohustuslik)

Millises Ida-Virumaa omavalitsuses te elate?

(See küsimus on kohustuslik)
Teie sugu
(See küsimus on kohustuslik)
Teie vanus täisaastates:
(See küsimus on kohustuslik)

Teie rahvus

Kehalise aktiivsuse ülevaade

Kehalise aktiivsuse all peame silmas erinevat laadi tegevusi: 

 

  • mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine;
  • liikumist kohalejõudmise eesmärgil; 
  • treeningut võistlemise eesmärgil.

 

(See küsimus on kohustuslik)

Mitu minutit päevas käite tavaliselt jalgsi või sõidate jalgrattaga?

(Palun vastake nii tööle/koju kui vaba aja kohta.)

tööpäevadel
vabadel päevadel
(See küsimus on kohustuslik)

Kui sageli harrastate vabal ajal tervisesporti vähemalt poole tunni vältel, nii et hakkate kergelt hingeldama ja higistama?

(See küsimus on kohustuslik)

Kui suurt kehalist pingutust nõuab Teie igapäevane töö?

(See küsimus on kohustuslik)

Kuivõrd teid huvitab tervisesport?

(See küsimus on kohustuslik)

Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?

(See küsimus on kohustuslik)

Märkisite eelmises küsimuses, et ei tegele järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te ei tegele liikumisharrastusega?

tervislikud põhjused
ajapuudus
pole sobivat kohta, kus liikumisharrastusega tegeleda
spordialaga tegelemiseks vajalikud vahendid on kallid
ei huvita, pole motivatsiooni
ei ole vajadust / töö on füüsiline
(See küsimus on kohustuslik)

Märkisite eelmises küsimuses, et tegelete järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te tegelete nende liikumisviisidega?

tahan vormis olla
hea enesetunde pärast
hea võimalus sõpradega koos aega veeta
kodu lähedal on head sportimisvõimalused
tahan osa võtta rahvaspordiüritustest
töökoht soodustab sportimist rahaliselt vmt hüvedega
jõudmine punktist A punkti B
(See küsimus on kohustuslik)

Milliste järgmiste liikumisharrastuste ja liikumisviisidega Te sooviksite tegeleda?

jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
kõndimine, kepikõnd, matkamine
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine
uisutamine
(See küsimus on kohustuslik)

Kui sageli Te tegelete järgmiste liikumisharrastuste ja liikumisviisidega?

jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
kepikõnd/kõndimine
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine (talvel)
matkamine
uisutamine
rulluisutamine
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete jooksmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
spordisaalis / kergejõustikuhallis ringe joostes
jõusaali / spordiklubi jooksulint
kodus jooksulint
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete rattaga sõitmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand (liival vmt)
jõusaali / spordiklubi vastavat masinat
kodus vastavat masinat
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete võimlemisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

välijõusaalid
rand (liival vmt)
bassein (vesivõimlemisel)
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodustes tingimustes
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete pallimängudega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

spetsiaalsed välipalliplatsid
välistaadion
rand (liival vmt)
spordisaal
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et teete jõuharjutusi. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

välijõusaalid
rand (liival vmt)
jõusaal / spordiklubi
kodused tingimused
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete ujumisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

veekogu
bassein
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete kepikõnni, kõndimise või matkamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

teed või tänavad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
jooksulindil
RMK matkarajad
Looduslikud objektid nagu rabad, metsad, mäed
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete rühmatreeningutega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

välijõusaalid
rand (liival vmt)
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodused tingimused
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete suusatamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete uisutamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

kodulähedane spetsiaalselt tehtud uisuväljak
looduslik veekogu
jäähall
(See küsimus on kohustuslik)

Ütlesite, et tegelete rulluisutamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?

teede või tänavate ääred
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
spordisaal

Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse / liikumisviiside kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus.

(See küsimus on kohustuslik)

Mitu tundi nädalas Teil liikumisharrastustega tegelemisele keskmiselt kulub (nädala

kohta kokku, hinnaguliselt).

(See küsimus on kohustuslik)

Kus Te erinevatel aastaaegadel liikumisharrastusega tegelete?

ainult sisetingimustes (klubis, spordisaalis jmt)

detsembrist veebruarini
märtsist maini
juunist juulini
septembrist novembrini
(See küsimus on kohustuslik)

Kas Te tegelete liikumisharrastustega peamiselt...

(See küsimus on kohustuslik)

Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht...

(See küsimus on kohustuslik)

Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?

(See küsimus on kohustuslik)

Milliseid spordiüritusi oleks Ida-Virumaale juurde vaja?

kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
jalgsimatkad
rattaretked
omavalitsustevahelised võistlused
liikumissarjad

Millistest liikumisvõimalustest, spordiobjektidest või üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete? Millised mugavused Teie liikumisharrastust toetaks ja kus need asuda võiks? Palun tooge konkreetseid näiteid. (parklad, viidad, rajamärgistus, pingid, WC-d jms)

(See küsimus on kohustuslik)

Mitmel spordiüritusel Te aastas osalete? Kui täpselt ei oska öelda, siis tehke seda hinnanguliselt.

(See küsimus on kohustuslik)

Millistest infokanalitest Te kuulete spordiürituste toimumise kohta?

internet
sotsiaalmeedia
televisioon, raadio
reklaam ajalehes
välireklaam
perekonnaliige
kool, töökoht
muu infokanal

Märkisite, et saate infot spordiürituste kohta muust kanalist. Nimetage palun, millisest:

(See küsimus on kohustuslik)

Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?

(See küsimus on kohustuslik)

Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?

Vastajate kirjeldavad küsimused

Kui pikk Te olete (cm)?

 

Kui palju te kaalute? (kg)

(See küsimus on kohustuslik)

Milline on Teie kõrgeim haridustase?

(See küsimus on kohustuslik)

Kas Te olete ...

(See küsimus on kohustuslik)

Milline on Teie leibkonna koosseis?

Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.

(See küsimus on kohustuslik)

Mitu inimest elab Teie leibkonnas (sh Teie ise)?

(See küsimus on kohustuslik)

Kui mitu alla 18 a last elab Teie leibkonnas?

(See küsimus on kohustuslik)

Te ise olete...

(See küsimus on kohustuslik)

Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on ...

(See küsimus on kohustuslik)

Teie elamutüüp on ...

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. 

 

 

Enne "Esita" nupule vajutamist peate teadma, et Teil on õigus taotleda enda kohta käivate andmete parandamist ebaõigete andmete tuvastamisel; kustutamist, välja arvatud seadusest tuleneva kohustuse korral andmete säilitamiseks; töötlemise piiramist, välja arvatud seadusest tuleneva kohustuse korral andmete töötlemiseks; vaatamist; koopiat, kui selle saamine ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.