Küsimustik mesinikele (EFFECT-projekt)


Projekt EFFECT    TÜ ÖMI       EKKY

 

Küsimustik on toetatud põllumajanduslike lepete uurimise projektist EFFECT (project-effect.eu). Eestikeelsed materjalid: infovoldik-pdf või veebi-kokkuvõte

Projekti EFFECT eesmärgiks on edasi arendada keskkonnasõbralikke põllumajanduslikke meetmeid, millega saaks parendada ökohüvede pakkumist. Selleks kavatseme kasutada kogemusi seni arendatud põllumajanduslike meetmete rakendustest üle Euroopa. 

Eestis uuritavaks teemaks on mesilaste korjealade meede ning kõik sellega seonduv. Soovime, et jagaksite oma kogemusi sellega seotud teemadel.

Teie osalemine selles uuringus on vabatahtlik. Võite igal ajal oma vastamise katkestada.

Küsimustiku vastuseid kasutame teadustöödes ja põllumjanduslikes ettekannetes, et parandada põllumajanduslikke tugimeetmeid.

Esitatud personaalne teave jääb konfidentsiaalseks vastavalt EL andmekaitsedirektiivile.

 

Lisainfo: Jaan Liira  (jaan.liira@ut.ee; 5240798)

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituut

project-effect.eu   

sisu.ut.ee/effect

Küsimustikus on 24 küsimust.

1 Kas olete nõus oma vastuste kasutamisega teadusliku analüüsi tarbeks?
2 Kui kaua olete mesilasi pidanud?
vähem kui 5a
üle 5a (k.a.)
Vastust pole
3

Mitut mesilasperet peate või olete valdavalt pidanud viimastel aastatel?

vähem kui 10 peret
10...50 peret
50 või enam peret
Vastust pole
4 Kas ise harite või Teie majapidamisse kuulub rohkem kui 1 ha põllumaad?
ei
jah
Vastust pole
5 Kuidas iseloomustaksite oma piirkonna maastikku?
peamiselt põldude maastik
põldude ja looduse mosaiik
valdavalt loodusaladega maastik
Vastust pole
6 Kas pakute oma mesilastega teenust põllukultuuride tolmeldamisel või viite tarusid õitsevate põllukultuuride lähedusse korjeedukuse suurendamiseks?
ei
jah
Vastust pole
7 Kas ja kuidas on Teie mesiniku-aastate jooksul oma mesilaste meetoodang taru kohta muutunud?
on vähenenud
enam-vähem sama (kõikumistega)
on suurenenud
Vastust pole
8 Mis võiks olla Teie tarude meetoodangu muutuse või kõikumiste põhjused?
Mesilaste tervis (parem, kehvem)
Ilmastiku muutused
Korjetaimede arvukuse muutus (vähem, rohkem, lisakülv)
Probleemid maaharijatega
Probleemid naabermesilatega
Oma oskused ja vahendid on muutunud
Mesilaste tõud on vahetunud
Muu
9

Millised on Teie mesilaste peamised korjetaimed ...

    ... kevadel ja varasuvel (mai-juuni I pool): 

10

Millised on Teie mesilaste peamised korjetaimed ...

      ...kesksuvel (juuni lõpp ... juuli I pool):   

11

Millised on Teie mesilaste peamised korjetaimed ...

      ... hilissuvel (juuli lõpp, august, september): 

12 Kuidas hindate oma teadmiste täpsust oma mesilaste korjetaimedest?
ei tea
aiman
tean enam-vähem
tean väga hästi
Vastust pole
13 Kas olete kasvatanud korjekultuure oma mesilaste jaoks?
ei ole
jah, kunagi ammu
jah, koostöös põlluharija(te)ga
jah, kasvatasin hiljuti või kasvatan praegugi
Vastust pole
14 Kas olete teadlik KSM-korjealade (vahekultuuri) meetmest?
ei ole
tean, aga väga vähe, sest ei ole minu teema
tean, aga väga vähe, sest ei ole ole leidnud piisavalt informatsiooni
jah, tean hästi
Vastust pole
15

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kas Teie korjepiirkonna loodust peaks mitmekesisemaks muutma?

ei ole vaja
ei tasu
jah
Vastust pole
16

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     ... kas Teie korjepiirkonna põllumajanduslikku maakasutust peaks mitmekesistama?

ei ole vaja
ei tasu
jah
Vastust pole
17

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kas on vajadust kultuur-korjealade rajamiseks?

ei
jah, võiks küll
jah, ja juba olemas
Vastust pole
18

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kas on vajadust hilissuviste tugialade rajamiseks?

ei
jah, võiks küll
jah, ja juba olemas
Vastust pole
19

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kui edukas on olnud koostöö naaber-põllumeestega?

halb
puudub
hea
Vastust pole
20

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kas oleksite nõus koostööks oma piirkonna põllumehega, et rajada kultuur-korjealasid?

ei
jah, põhimõtteliselt nõus
jah, aga ma ei tea, kuidas leida sobivat maaharijat
jah, ja koostöö juba toimubki
Vastust pole
21

Pidades silmas oma mesilaste vajadusi, ...

     … kas oleksite nõus tarusid korjealade lähedusse liigutama?

ei
jah
juba teen
Vastust pole
22

Kui olete valmis oma tarusid korjealade lähedusse viima, siis ...

     … kui kaugele oleksite nõus tarusid liigutama nende praegusest asukohast ?

23 Kui on soovi kirjeldada kitsaskohtasid või teha soovitusi (vabas vormis):

24 Kui on huvi teema edasisest koosarendamistest, lisage siia oma kontaktandmed: