Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Tartu Ülikooli residentuuri programmi tagasiside küsimustik

Hea vastaja!

Residendi tagasiside on hindamatu väärtusega kvaliteetse residentuuriõppe tagamisel. Sellel eesmärgil on välja töötatud käesolev residentuuri programmi küsimustik, millele palume vastata igal aastal. Tagasisidet tsüklitele küsime eraldi küsimustikuga vähemalt kaks korda aastas. 

Küsimustiku eesmärk on saada tagasisidet senise residentuuri programmis osalemise kogemuse kohta. Vastuseid kasutavad residentuuri programmi üldjuhendajad ja õppe korraldajad programmide arendamiseks ning residentuuri õppe paremaks korraldamiseks. Seetõttu on väga hinnatud sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Küsimustikule vastamisel võib olla abiks tagasiside andmise hea tava.

Palun täitke küsimustik pidades silmas residentuuri viimast aastat. Küsimustik koosneb viiest osast. Hinnake iga väidet toodud nõusolekuskaalal. Kui te ei saa väidet oma kogemusest lähtuvalt hinnata, valige variant „Ei kehti“. Lisaks on võimalik iga osa lõpus kirjutada avatud küsimustele vabas vormis vastuseid. Kuna käesolevat küsimustikku kasutatakse esimest korda, siis iga osa lõpus on teil võimalik anda tagasisidet ka küsimustikule. 

Küsitluses küsitakse residendi nime ja andmeid, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse ainult isikustamata kujul. Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul (kelleks on residentuuri spetsialist). Juriidiliste kohustuste tekkimisel on ülikool kohustatud andmeid väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile).

Täname, et olete valmis panustama. Jääme teie tagasisidet ootama!

Selles küsimustikus on 16 küsimust.