LAPSEVANEMATE KÜSIMUSTIK


Lugupeetud lapsevanem!

 

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel läbi uuringut „Noored noorsootööst“. Uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud laste ja noorte ning lapsevanemate rahulolust noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja noorte huvidele vastavate tegevuste rahastamist.

 

Uuringu raames oleme ette valmistanud veebiküsimustikud eri vanuses õpilastele ja nende vanematele. Loodame, et olete nõus oma arvamust avaldama.

 

Andke palun vastused oma selle 2.-9. klassis käiva lapse kohta, kelle sünnipäev on aastas kõige varasemal ajal.

 

Palume Teid vajadusel abistada ka oma last või lapsi temale mõeldud veebiküsimustiku vastamisel (nt lingi avamisel või vajadusel mõne sõna tähenduse selgitamisel).

Teie nime vastamisel ei küsita ja uuringu kokkuvõtted esitatakse nii, et vastajat poleks ka kaudselt (näiteks tema enda poolt kirjutatud pikemate vastuste järgi) võimalik kindlaks teha.

 

 

Abi eest ette tänades,

Reelika Ojakivi

noorteosakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Vastates palun märkige sobivaim vastusevariant või kirjutage vastus selleks ettenähtud lahtrisse.

Kuna esitatavad küsimused on seotud varasemate küsimuste vastustega, võib ankeet täitmise käigus muutuda, ärge ennast sellest häirida lase. 

Soovi korral saate vastamise katkestada ja seda hiljem jätkata. Vahesalvestuse tegemiseks salasõna saamiseks vajutage palun ankeedi lõpus olevale nupule „Jätka hiljem“. Jätkamiseks saab kasutada samas asuvat nuppu „Lae lõpetamata ankeet“.

 

Küsitluse lõpus on Teil soovi korral vastustega mitteseotult võimalik saata meile oma e-posti aadress, sellisel juhul saate osaleda ankeedile vastanute vahelisel auhindade loosimisel.

 

Küsimuste korral uuringu kohta pöörduge palun Andu Rämmeri poole Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist aadressil (andu.rammer@ut.ee) või telefonil 7 375 931).