Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname Teid ette vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Piret Maaring (piret.maaring@jarvasport.ee), Järvamaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
(See küsimus on kohustuslik)
1
Millises Järvamaa omavalitsuses Te elate? Täpsustage palun küsimuse lõpus olevas lahtris ka asula, kus elate.
(See küsimus on kohustuslik)
2
Teie sugu:
(See küsimus on kohustuslik)
3
Teie vanus täisaastates:

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
(See küsimus on kohustuslik)
4
Kuivõrd teid huvitab tervisesport?
(See küsimus on kohustuslik)
5
Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
(See küsimus on kohustuslik)
6

Märkisite eelmises küsimuses, et ei tegele järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te ei tegele liikumisharrastusega?

tervislikud põhjused
ajapuudus
pole sobivat kohta, kus liikumisharrastusega tegeleda
spordialaga tegelemiseks vajalikud vahendid on kallid
ei huvita
ei ole vajadust
(See küsimus on kohustuslik)
7

Milliste järgmiste liikumisharrastustega Te sooviksite tegeleda?

jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
tempo- või kepikõnd
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine
matkamine
uisutamine
rullsuusatamine või -uisutamine
(See küsimus on kohustuslik)
8

Märkisite eelmises küsimuses, et tegelete järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te tegelete liikumisharrastusega?

tahan vormis olla
hea enesetunde pärast
hea võimalus sõpradega koos aega veeta
kodu lähedal on head sportimisvõimalused
tahan osa võtta liikumisüritustest
töökoht soodustab sportimist rahaliselt vmt hüvedega
(See küsimus on kohustuslik)
9
Kui sageli Te tegelete järgmiste liikumisharrastustega?
jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
kepikõnd/kõndimine
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine (talvel)
matkamine
uisutamine
rullsuusatamine või -uisutamine
discgolf
10
Ütlesite, et tegelete jooksmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
spordisaalis ringe joostes
jõusaalis/spordiklubis jooksulindil
kodus jooksulindil
11
Ütlesite, et tegelete rattaga sõitmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
jõusaali/spordiklubi vastavat masinat
kodus vastavat masinat
12
Ütlesite, et tegelete võimlemisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
bassein (vesivõimlemisel)
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodustes tingimustes
13
Ütlesite, et tegelete pallimängudega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
spetsiaalsed välipalliplatsid
välistaadion
spordisaal
14
Ütlesite, et teete jõuharjutusi. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
muude treeningute ajal spordisaalis
jõusaal/spordiklubi
kodused tingimused
15
Ütlesite, et tegelete ujumisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
veekogu
bassein
16
Ütlesite, et tegelete tempo- või kepikõnniga. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
spordisaalis ringe kõndides
jõusaalis/spordiklubis jooksulindil
kodus jooksulindil
17
Ütlesite, et tegelete rühmatreeningutega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodused tingimused
vabas looduses erinevates kohtades
18
Ütlesite, et tegelete suusatamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
19
Ütlesite, et tegelete matkamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
RMK matkarajad
Looduslikud objektid nagu rabad, metsad, mäed
20
Ütlesite, et tegelete uisutamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
kodulähedane spetsiaalselt tehtud uisuväljak
looduslik veekogu
21
Ütlesite, et tegelete rullsuusatamise või -uisutamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
kergliiklusteed
22
Ütlesite, et tegelete discgolfiga. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
discgolfirajad
staadion
spordihoone
kodused tingimused
23
Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus. 
(See küsimus on kohustuslik)
24

Kus Te erinevatel aastaaegadel liikumisharrastusega tegelete?

detsembrist veebruarini
märtsist maini
juunist augustini
septembrist novembrini
(See küsimus on kohustuslik)
25
Kas Te tegelete liikumisharrastustega peamiselt...
(See küsimus on kohustuslik)
26
Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht....
(See küsimus on kohustuslik)
27
Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?
28
Kas Teie kodukohas (linnas/vallas/külas) tegeletakse terviseedendusega? Soovi korral võite vastust kommenteerida ka allolevas lahtris.
(See küsimus on kohustuslik)
29
Milliseid spordiüritusi oleks Järvamaale juurde vaja?
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
jalgsimatkad
rattaretked
omavalitsuste vahelised võistlused
suvised liikumissarjad
aastaringsed liikumissarjad
rabamatkad
30
Millistest üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete?
31
Kas osalete spordiüritustel või -võistlustel?
32
Millistel spordiüritustel ja mitu korda Te aasta jooksul osalete? Kui täpselt ei oska öelda, siis tehke seda hinnanguliselt. Lahtrisse saab kirjutada nii arvu kui ka vajadusel kommentaari kui märgistate vastava valiku.
(See küsimus on kohustuslik)
33

Millistest infokanalitest Te kuulete Järvamaa spordiürituste toimumise kohta?

sotsiaalmeedia
Järvamaa Spordiliidu Facebooki leht
Järvamaa Spordiliidu koduleht
TRE Raadio
Järva Teataja
välireklaam
perekonnaliige
kool
muu infokanal
34
Märkisite, et saate infot spordiürituste kohta muust kanalist. Nimetage palun, millisest:
(See küsimus on kohustuslik)
35
Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?
(See küsimus on kohustuslik)
36
Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?
(See küsimus on kohustuslik)
37

Kuidas hindate järgmiseid aspekte oma elus?

Mul on piisav uneaeg
Ei tarbi üldse alkoholi
Ei suitseta üldse
Söön igal hommikul
Toitun teadlikult
Olen normaalkaalus
38

Kui pikk Te olete (cm)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

39

Kui palju te kaalute (kg)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

40
Mitu aastat olete oma senisest elust elanud tervena ehk ilma igapäevaelu tegevusi piiravate haigusteta? Kui olete seni elanud tervena, siis kirjutage siia oma praegune vanus.
41
Mitu aastat plaanite elada ilma igapäevaelu tegevusi piiravate haigusteta?
(See küsimus on kohustuslik)
42
Kuidas Teie senised igapäevaelu valikud toetavad tervena elamist plaanitud ajani? Kui soovite võite oma vastust ka kommenteerida küsimuse lõpus olevas lahtris.

Vastajate kirjeldavad küsimused

(See küsimus on kohustuslik)
43
Milline on Teie kõrgeim haridustase?
(See küsimus on kohustuslik)
44
Kas Te olete ...
(See küsimus on kohustuslik)
45
Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
(See küsimus on kohustuslik)
46
Mitu inimest elab Teie leibkonnas (sh Teie ise)?
(See küsimus on kohustuslik)
47
Kui mitu alla 18-a. last elab Teie  leibkonnas?
(kui leibkonnas ei ela lapsi, märkige 0)
(See küsimus on kohustuslik)
48
Te ise olete...:
(See küsimus on kohustuslik)
49
Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on:
50

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.