Registreerumine põhikooli ohutusõppe koolitusele


Koolitused toimuvad kell 11-17 kolmel korral, mis jätab võimaluse valida Teile kõige sobivam toimumiskoht või kuupäev:

  • 14. märtsil Pärnumaal, Paikusel, Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppeüksuses (Kooli tee 12),
  • 21. märtsil Tartus, Haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18),
  • 5. aprillil Tallinnas, Maanteeameti esinduses (Teelise 4, endine Pärnu mnt 463a).

Koolitusel tehakse ohutuse teemade ülesandeid aktiivõppe meetoditel ja IKT-lahendusi kasutades, seetõttu palume koolitusele kaasa võtta nutiseade või sülearvuti. Soovitav on enne koolitust eelnevalt tutvuda õpetajaraamatuga ja võimalusel mõnda ülesannet ka õpilastega läbi teha.

Koolitajateks on oma ala ennetustöö eksperdid:

  • Politsei-ja Piirivalveametist: Meelis Juhandi, Jana Frolova, Nurmely Mitrahovitsh, Ly Brikkel, Krista Klaus, Maaja Punak, Kristel-Liis Kaunismaa;
  • Maanteeametist ja Tehnilise Järelevalve Ametist: Kai Kuuspalu, Reesi Efert, Triinu Uiboleht;
  • Häirekeskusest: Karmen Oks;
  • Päästeametist: Liina Järvi, Milvi Kompus, Piret Seire, Piret Veskimäe, Dagi Dorbek, Kalvar Tammine;
  • Tartu Ülikoolist: Diana Haak, Juta Jaani, Jaanika Piksööt.

Koolitusel osalejad saavad osalemise tõendi ning koolitus sisaldab ka tasuta toitlustust.

Lisainfo koolituse kohta: dianahaak@gmail.com või tel: 55663546.

Ees- ja perekonnanimi:
Kool:
Aine(d), mida õpetate:
Kooliaste:
I
II
III
Isikukood (vajalik tunnistuse saamiseks):
Meiliaadress:
Telefoninumber:
Millal ja kus soovite osaleda?
21. märtsil Tartus, Haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18)
5. aprillil Tallinnas, Maanteeameti esinduses (Teelise 4, endine Pärnu mnt 463a)
Millised on Teie ootused koolitusele?

Kas Teil on mõni konkreetne ohutusõpet puudutav küsimus, millele soovite koolituse käigus vastust saada?