Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Heaolu ja hea elu dimensioonid ning sotsiaalne teadvelolek

Enne uuringus osalemist loe palun esmalt läbi uuringu tutvustus, et saaksid langetada informeeritud otsuse osalemise kohta.

Käesoleva uuringu eesmärk on paremini mõista, kuidas Eesti inimesed tajuvad seda, mida on heaks eluks vaja ning milline on nende enda heaolu tase. Lisaks käsitleb uuring ka seda, milliseid valikuid eelistatakse teha sotsiaalses kontekstis. Selleks palume Sul ca 20 minuti jooksul vastata veebiküsimustikus erinevatele küsimustele. Küsimused puudutavad muuhulgas ka seda, kui rahul oled oma elu erinevate aspektidega ning mil määral üldse tajud oma elu tähenduslikuna.

Uuringus osalemiseks pead olema vähemalt 18-aastane. Osalemine on kogu uuringu vältel vabatahtlik, mis tähendab, et Sa võid küsimustiku täitmise igal hetkel põhjendamata katkestada, ilma igasuguste negatiivsete tagajärgedeta. Tasub aga tähele panna, et kuna uuring on anonüümne ning ei salvestata ka uuritavate IP-aadresse, ei ole võimalik loobumise hetkeni kogunenud andmeid eraldi kustutada ning neid võidakse seetõttu ikkagi hilisemates analüüsides kasutada.

Uuringus osalemisega ei kaasne märkimisväärseid riske. Andmeid kogutakse isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõutele vastaval uuringuplatvormil. Uuringus ei koguta isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui soovid TÜ psühholoogia tudengina uuringus osalemise eest katsepunkte/arvestustunde (0,5) teenida. Sellisel juhul tuleb uuringu viimasel lehel klõpsata lingil, mis juhib Sind eraldi ankeedi juurde, kus tuleb lihtsalt kirja panna oma nimi ja meiliaadress (neid andmeid hoiustatakse uuringuandmetest eraldi). NB! Uuringus osalemine tuleb arvestustundide teenimiseks lisaks raporteerida ka eraldi vormis.

Hiljemalt 1. märtsil 2024.a. kustutatakse andmed UT LimeSurvey platvormilt. Nime ja meiliaadressi ei säilitata koos muude andmetega ning need kustutatakse pärast kinnituskirjade saatmist. Anonüümseid andmeid säilitatakse tähtajatult Tartu Ülikoolis ning avalikus andmearhiivis osf.io. Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteega. Kui Sul tekib küsimusi uuringus osaleja õiguste kohta, siis pöördu palun Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee poole e-posti aadressil eetikakomitee@ut.ee või telefonil 737 6215.

Kui Sul on küsimusi andmekaitse või uuringu kohta, saada palun kiri vastutavale uurijale (liisi.ausmees@ut.ee).

 

Heleliis Padar, TÜ psühholoogia üliõpilane

Karoliina Ild, TÜ psühholoogia üliõpilane

Amalia Udre, TÜ psühholoogia üliõpilane

Liisi Ausmees, PhD, TÜ isiksusepsühholoogia teadur, lektor
Selles küsimustikus on 94 küsimust.