Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Ajakirja Universitas Tartuensis lugejauuring

Head Universitas Tartuensise lugejad!


2021. aastal uuendati põhjalikult Tartu Ülikooli ajakirja kontseptsiooni: muutusid nii ajakirja välimus kui ka sisu. Universitas Tartuensis võttis selge eesmärgi olla vahendaja ülikooli ja ühiskonna vahel ning pöörduda rohkem ka ülikoolivälise lugeja poole. Ajakiri hakkas ilmuma viis korda aastas.


Nüüd on paras aeg uurida, kas muutunud ajakiri vastab lugejate ootustele ja mida võiks teha veel paremini. Palume teil võtta 10–15 minutit ja vastata lühikesele küsimustikule, mis keskendub teie lugejakogemusele.


Küsitluses osalemine on vabatahtlik ja vastused anonüümsed. Küsimustele vastates annate nõusoleku oma   vastuste analüüsimiseks. Lugejaküsitluse üldistatud tulemused avaldame veebruarikuu Universitas Tartuensises ja kasutame neid ajakirja arendamiseks. Kogutud andmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele.

 

Kui soovite osaleda meenete loosimises või tahaksite liituda ajakirja kaasautoritega, siis saate oma nime ja e-posti aadressi esitada pärast küsimustikule vastamist eraldi lehel. Vastaja nime ja küsimustikus antud vastuseid ei ole võimalik kokku viia.

Kõigi selleks soovi avaldanud vastajate vahel loosime välja
•    kolm Tartu Ülikooli pusa ja
•    kolm Epi Tohvri raamatut „Georges Frederic Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor“.


Ootame teie vastuseid 20. detsembrini.

 

Suurima tänuga
Universitas Tartuensise toimetus
 

Küsimustik on anonüümne.

Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib.

Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.