Erivajadusega üliõpilaste küsitlus


Hea tudeng!

Küsitluse läbiviimise eesmärk on koguda andmeid selleks, et planeerida erivajadusega üliõpilaste paremat toetamist. Oled väga oodatud vastama, kui Sa koged pikaajalise tervisehäire või vaimse või füüsilise eripära tõttu raskusi õppimisel, näiteks kui Sul on liikumisraskus, nägemis- või kuulmisraskus, krooniline haigus, depressioon, ülemäärane ärevus, autismispektrihäire. Oled oodatud vastama nii juhul, kui Sul on puue, osaline või puuduv töövõime kui ka juhul, kui neid ei ole, kuid leiad, et Su terviseseisund mõjutab õppimist. Küsitlus on anonüümne, kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatud kujul, muuhulgas kasutatakse neid Eesti kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste nõustajate võrgustikus edasise koostöö planeerimisel. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20 minutit.

 

Heade soovidega
 
Sille Sepmann
erivajadustega üliõpilaste nõustaja
nõustamiskeskus
õppeosakond
Tartu Ülikool
737 6393
ut.ee/noustamiskeskus
 

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.