Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Ettepanek teenetemärgiga tunnustamiseks

Tartu Ülikooli senati 20. detsembri 2019. aasta istungil vastu võetud tunnustamise korra järgi võivad kõik ülikooli liikmed teha teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid.

Ettepanekuid võib esitada aasta läbi, kuid selleks, et senat ja rektor jõuaksid oktoobri lõpuks tunnustamisotsuse teha, tuleb ettepanek esitada hiljemalt 20. septembriks.

Palun kirjeldage oma ettepanekus teeneid, mille eest tuleks isikule teenetemärk anda. Samale inimesele teist korda sama teenetemärki ei anta.

(See küsimus on kohustuslik)
Teen ettepaneku tunnustada järgmist isikut (ees- ja perekonnanimi):
(See küsimus on kohustuslik)
Esitatud kandidaat kuulub ülikooli liikmeskonda:
Ülikooli liikmeskonna moodustavad ülikooli nõukogu liikmed, rektor, üliõpilased, töötajad, arst-residendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed.
(See küsimus on kohustuslik)
Kandidaadi ametikoht: 
(See küsimus on kohustuslik)
Põhjendus, miks isik väärib tunnustust:
Kirjeldage võimalikult täpselt ja kokkuvõtlikult isiku teeneid, mille eest ülikool peaks teda tunnustama.
(See küsimus on kohustuslik)
Ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi: 
(See küsimus on kohustuslik)
Ettepaneku esitaja e-posti aadress: