Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Pärnumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Pärnumaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Uuringut kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. 

Regionaalne maakonnapõhine (sh Pärnu linn) uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Pärnumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Pärnumaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni tippsportlasteni välja. Seega iga Pärnumaa elanik on oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname ette Teid vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Kaisa Kirikal (info@psl.ee), Pärnumaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
(See küsimus on kohustuslik)
1
Millises Pärnumaa omavalitsuses Te elate?
(See küsimus on kohustuslik)
2
Millises Pärnu linna piirkonnas Te elate?
(See küsimus on kohustuslik)
3
Teie sugu:
(See küsimus on kohustuslik)
4
Teie vanus täisaastates:
(See küsimus on kohustuslik)
5
Teie rahvus:

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
(See küsimus on kohustuslik)
6
Kuivõrd teid huvitab tervisesport?
(See küsimus on kohustuslik)
7
Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
(See küsimus on kohustuslik)
8

Märkisite eelmises küsimuses, et ei tegele järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te ei tegele liikumisharrastusega?

tervislikud põhjused
ajapuudus
pole sobivat kohta, kus liikumisharrastusega tegeleda
spordialaga tegelemiseks vajalikud vahendid on kallid
ei huvita
ei ole vajadust
(See küsimus on kohustuslik)
9

Milliste järgmiste liikumisharrastustega Te sooviksite tegeleda?

jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
kepikõnd
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine
matkamine
uisutamine
(See küsimus on kohustuslik)
10

Märkisite eelmises küsimuses, et tegelete järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te tegelete liikumisharrastusega?

tahan vormis olla
hea enesetunde pärast
hea võimalus sõpradega koos aega veeta
kodu lähedal on head sportimisvõimalused
tahan osa võtta rahvaspordiüritustest
töökoht soodustab sportimist rahaliselt vmt hüvedega
(See küsimus on kohustuslik)
11
Kui sageli Te tegelete järgmiste liikumisharrastustega?
jooksmine
rattaga sõitmine
võimlemine
pallimängud (mittevõistluslikud)
jõuharjutused
ujumine
kepikõnd/kõndimine
rühmatreeningud (aeroobika jmt)
suusatamine (talvel)
matkamine
uisutamine
rulluisutamine
12
Ütlesite, et tegelete jooksmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
spordisaalis ringe joostes
jõusaalis/spordiklubis jooksulindil
kodus jooksulindil
13
Ütlesite, et tegelete rattaga sõitmisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand (liival vmt)
jõusaali/spordiklubi vastavat masinat
kodus vastavat masinat
14
Ütlesite, et tegelete võimlemisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
rand (liival vmt)
bassein (vesivõimlemisel)
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodustes tingimustes
15
Ütlesite, et tegelete pallimängudega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
spetsiaalsed välipalliplatsid
välistaadion
rand (liival vmt)
spordisaal
16
Ütlesite, et teete jõuharjutusi. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
rand (liival vmt)
jõusaal/spordiklubi
kodused tingimused
17
Ütlesite, et tegelete ujumisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
veekogu
bassein
18
Ütlesite, et tegelete kepikõnni väi kõndimisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
spordisaalis ringe kõndides
jõusaalis/spordiklubis jooksulindil
kodus jooksulindil
19
Ütlesite, et tegelete rühmatreeningutega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
välijõusaalid
rand (liival vmt)
spordisaal (nt rühmas harrastades)
jõusaal või spordiklubi
kodused tingimused
20
Ütlesite, et tegelete suusatamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rand
21
Ütlesite, et tegelete matkamisega. Milliseid järgmiseid välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
metsarajad
spetsiaalselt liikumisharrastuseks mõeldud terviserajad
kergliiklusteed (valgustatud)
rand
RMK matkarajad
Looduslikud objektid nagu rabad, metsad, mäed
22
Ütlesite, et tegelete uisutamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
kodulähedane spetsiaalselt tehtud uisuväljak
looduslik veekogu
väljaspool Pärnut asuv siseuisuväljak
23
Ütlesite, et tegelete rulluisutamisega. Milliseid järgmiseid sise- ja välitingimustes olevaid võimalusi Te kasutate selle harrastamiseks?
teede või tänavate ääred
kergliiklusteed (valgustatud)
välistaadionid
rannapark ja sealsed teed
spordisaal
24
Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus. 
(See küsimus on kohustuslik)
25
Mitu tundi nädalas Teil liikumisharrastustega tegelemisele keskmiselt kulub (nädala
kohta kokku, hinnaguliselt).
(See küsimus on kohustuslik)
26

Kus Te erinevatel aastaaegadel liikumisharrastusega tegelete?

detsembrist veebruarini
märtsist maini
juunist juulini
septembrist novembrini
(See küsimus on kohustuslik)
27
Kas Te tegelete liikumisharrastustega peamiselt...
(See küsimus on kohustuslik)
28
Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht....
(See küsimus on kohustuslik)
29
Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?
(See küsimus on kohustuslik)
30
Milliseid spordiüritusi oleks Pärnumaale juurde vaja?
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
jalgsimatkad
rattaretked
valdade vahelised võistlused
suvised liikumissarjad
aastaringsed liikumissarjad
31
Millistest üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete?
32
Mitmel spordiüritusel Te aastas osalete? Kui täpselt ei oska öelda, siis tehke seda hinnanguliselt.
(See küsimus on kohustuslik)
33

Millistest infokanalitest Te kuulete spordiürituste toimumise kohta?

internet
televisioon
raadio
reklaam ajalehes
välireklaam
perekonnaliige
kool
muu infokanal
34
Märkisite, et saate infot spordiürituste kohta muust kanalist. Nimetage palun, millisest:
(See küsimus on kohustuslik)
35
Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?
(See küsimus on kohustuslik)
36
Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?
(See küsimus on kohustuslik)
37

Kuidas hindate järgmiseid aspekte oma elus?

Mul on piisav uneaeg
Tarbin alkoholi liiga palju
Suitsetan liiga palju
Söön igal hommikul
Toitun teadlikult
38

Kui pikk Te olete (cm)

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

39

Kui palju te kaalute? (kg)

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

Vastajate kirjeldavad küsimused

(See küsimus on kohustuslik)
40
Milline on Teie kõrgeim haridustase?
(See küsimus on kohustuslik)
41
Kas Te olete ...
(See küsimus on kohustuslik)
42
Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
(See küsimus on kohustuslik)
43
Mitu inimest elab Teie leibkonnas (shTeie ise)?
(See küsimus on kohustuslik)
44
Kui mitu alla 18-a. last elab Teie  leibkonnas?
(kui leibkonnas ei ela lapsi, märkige 0)
45
Märkige oma leibkonnas elavate alla 18-a. laste vanus(ed) täisaastates:
(See küsimus on kohustuslik)
46
Mitu Teie leibkonna liiget töötavad?
(See küsimus on kohustuslik)
47
Te ise olete...:
(See küsimus on kohustuslik)
48
Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on:
(See küsimus on kohustuslik)
49
Teie elamutüüp on:
50

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.