Pärnumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring


Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Pärnumaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Uuringut kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. 

Regionaalne maakonnapõhine (sh Pärnu linn) uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Pärnumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Pärnumaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni tippsportlasteni välja. Seega iga Pärnumaa elanik on oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname ette Teid vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Kaisa Kirikal (info@psl.ee), Pärnumaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
1 Millises Pärnumaa omavalitsuses Te elate?
Pärnu linn
Põhja-Pärnumaa vald
Lääneranna vald
Tori vald
Saarde vald
Häädemeeste vald
Kihnu
Ei ela Pärnumaal
3 Teie sugu:
4 Teie vanus täisaastates:

5 Teie rahvus:
eestlane
venelane
muu

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
6 Kuivõrd teid huvitab tervisesport?
Ei huvita üldse
eriti ei huvita
raske öelda
küllaltki huvitab
väga huvitab
7 Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
ei tegele liikumisharrastusega
vähem kui pool aastat
pool aastat kuni aasta
1-2 aastat
2-5 aastat
5 -10 aastat
10 ja enam aastat
24 Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus. 

28 Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht....
täiesti piisav
enam-vähem piisav
raske öelda
pigem ebapiisav
täiesti ebapiisav
29 Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?
oluliselt rohkem kui praegu
mõnevõrra rohkem kui praegu
samas mahus kui praegu
mõnevõrra vähem kui praegu
oluliselt vähem kui praegu
30 Milliseid spordiüritusi oleks Pärnumaale juurde vaja?
  pole üldse vaja pole vaja võiks olla on vaja on väga vaja
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
jalgsimatkad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
rattaretked
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
valdade vahelised võistlused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
suvised liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
aastaringsed liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
31 Millistest üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete?

32 Mitmel spordiüritusel Te aastas osalete? Kui täpselt ei oska öelda, siis tehke seda hinnanguliselt.
33

Millistest infokanalitest Te kuulete spordiürituste toimumise kohta?

  alati enamasti mõned korrad mitte kunagi
internet
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
televisioon
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
raadio
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
reklaam ajalehes
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
välireklaam
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
perekonnaliige
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kool
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
muu infokanal
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
35 Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?
väga rahul
pigem rahul
ei oska öelda
pigem ei ole rahul
ei ole üldse rahul
36 Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?
Väga rahul
Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul
37

Kuidas hindate järgmiseid aspekte oma elus?

  ei nõustu üldse ei nõustu nii ja naa nõustun olen väga nõus
Mul on piisav uneaeg
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Tarbin alkoholi liiga palju
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Suitsetan liiga palju
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Söön igal hommikul
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Toitun teadlikult
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
38

Kui pikk Te olete (cm)

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

39

Kui palju te kaalute? (kg)

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

Vastajate kirjeldavad küsimused

40 Milline on Teie kõrgeim haridustase?
algharidus
põhiharidus
kutseharidus ilma keskhariduseta
keskharidus
keskeriharidus, s.h kutsekeskharidus
kõrgharidus
41 Kas Te olete ...
abielus / vabaabielus
lahutatud / lahku läinud
lesk
vallaline
42 Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
üksik
abielus / vabaabielus, lasteta
täiskasvanutest koosnev leibkond (kõik liikmed 18-a. või vanemad)
leibkond alla 18-a. lastega
 Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
43 Mitu inimest elab Teie leibkonnas (shTeie ise)?

44 Kui mitu alla 18-a. last elab Teie  leibkonnas?

 (kui leibkonnas ei ela lapsi, märkige 0)
45 Märkige oma leibkonnas elavate alla 18-a. laste vanus(ed) täisaastates:
46 Mitu Teie leibkonna liiget töötavad?

47 Te ise olete...:
töötav
töötav (üli)õpilane
töötav pensionär
töötu, tööd otsiv
(üli)õpilane
(töövõimetus)pensionär
lapsehoolduspuhkusel olija
muudel põhjustel mittetöötav (sh kodune)
48 Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on:
49 Teie elamutüüp on:
ühepereelamu
paarismaja, ridaelamu
väiksem kortermaja (kuni 12 korterit)
suurem kortermaja
50

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.