Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Väärtuste ja enesetõhususe seosed suhte lõpetamise viisidega

Hea uuringus osaleja!

 

Minu nimi on Liisa Liik ning ma olen Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistrant. Antud uuringu teemaks on väärtused ning enesetõhusus romantilistes suhetes ja nende seosed suhte lõpetamise viisidega täiskasvanueas. Küsitlusele vastamine võtab umbes 10-15 minutit.

 

Uuringus on oodatud osalema vähemalt 18-aastased isikud. Uuringus osalemine on vabatahtlik ning küsitlus on anonüümne ehk Teie kohta kogutud andmeid ei ole võimalik seostada Teie isikuga. Küsitlusele vastamisega jätkates annate oma nõusoleku uuringus osalemiseks. Uuringus osalemisest on võimalik iga hetk loobuda katkestades küsitlusele vastamise. Uuringus osalemisest loobumist ei pea põhjendama ning sellega ei kaasne Teie jaoks negatiivseid tagajärgi.

 

Küsitlusega kogutud andmeid kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel ning andmetele on ligipääs ainult uuringu läbiviijatel. Andmeid kogutakse 2023. aasta septembrini, peale mida need kustutatakse LimeSurvey keskkonnast. Andmeid säilitatakse kuni 2025. aasta juulini Tartu Ülikooli OneDrive platvormil. Käesolev uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega.

 

Kui tekib küsimusi uuringus osaleja õiguste kohta, siis pöörduda Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee poole e-posti aadressil eetikakomitee@ut.ee või telefonil 737 6215. Kui tekib küsimusi uuringus osaleja andmekaitse kohta, siis pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole telefonil 5620 2341.


Kui Teil on küsitluse või uuringu kohta küsimusi, saate minuga ühendust võtta aadressil liisa.liik@ut.ee.