Talendid Tartusse 2021


Meil on hea meel, et avaldad soovi osaleda programmis "Talendid Tartusse!". Programmi saavad kandideerida aastatel 2019, 2020 või 2021 gümnaasiumi lõpetanud noored, kes asuvad õppima Tartu Ülikooli ning on

  1. gümnaasiumi jooksul (viimased kolm õppeaastat) osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või Eesti olümpiaadide lõppvoorudes või
  2. kogunud nii eesti keele ja kui ka matemaatika riigieksamil vähemalt 90 punkti.

Kandideerimine toimub ühe kriteeriumi alusel (NB! Kui märgid küsimusele "Kandideerin riigieksamite alusel" vastuseks "Jah", siis olümpiaadide tulemusi ankeeti sisestada ei saa.). Pingerea moodustamisel on eelistatud olümpiaadidel osalejad.

Registreerimisvorm

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood

Sinu e-posti aadress
Kandideerin 2021. aastal sooritatud riigieksamite tulemuste alusel (tulemus mõlemal vähemalt 90 punkti)

Reasta oma projekti eelistused:

Valdkonnaülene ettevõtlusprojekt: SEB kasvuprogramm
Valdkonnaülene noore õpetaja programm
Valdkondlik teadusprojekt: Humanitaarvaldkond
Valdkondlik teadusprojekt: Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Valdkondlik teadusprojekt: Meditsiinvaldkond
Valdkondlik teadusprojekt: Sotsiaalvaldkond
 Augustis-septembris toimub projekti pääsenutel kohtumine juhendajatega, pärast mida saab soovi korral oma eelistust muuta. Projektieelistusi arvestatakse lõpliku otsuse tegemisel, kuid need ei taga kindlalt kohta meelisprojektis.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas palume välja tuua, miks soovid programmis osaleda. Samuti soovime, et põhjendaksid meile oma projekti valikut (Miks valisid just selle suuna? Kas on varasemaid kokkupuuteid sarnase teemaga? Kas näed ennast tulevikus sellel teemal teadustööd tegemas?). Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on üks A4 lehekülg.

Kui soovid motivatsioonikirja esitada failina, kirjuta lahtrisse "Esitasin failina"

Soovi korral võid motivatsioonikirja esitada failina.

Kust said programmi kohta infot?