Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Üliõpilased ja ülikoolis kirjutamine: TÜ üliõpilaste küsitlus

Küsitlus on koostatud Tartu ülikooli kõikide õppeastmete üliõpilastele. Küsitluse eesmärk on selgitada välja, milliseid tekste üliõpilastele ülikoolis kirjutada antakse, kuidas nende tekstide kirjutamist juhendatakse ning mis on üliõpilastele kirjutamisel raske ja vajaks seega rohkem toetamist.

Samateemaline küsitlus viiakse läbi ka õppejõudude seas. Küsitluste tulemusi kasutatakse üliõpilaste tekstiloome oskuste uurimiseks ja ülikoolis kirjutamist toetavate õppematerjalide loomiseks. Ühe pidevalt täieneva õppematerjali link on selle küsitluse lõpus.

Küsitlused toimuvad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi projekti "Protsessikeskne tekstiloome gümnaasiumis ja ülikoolis: tõenduspõhine teadmus ja praktikad" raames.

Järgnevale küsimustikule vastamine võtab aega umbes 15 minutit. Küsimustikku on soovitatav täita arvutis, mitte mobiilseadmes, kuna viimase ekraan on mõne küsimuse vastusevariantidest tervikpildi saamiseks liiga väike.

 

Lisainfo küsitluse kohta: keeleteaduse magistrant Marri-Mariska Tammepõld, marri-mariska.tammepold@ut.ee

Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Vastajat ei tuvastata, välja arvatud juhul, kui mõnes küsimuses vastaja kohta spetsiaalselt andmeid küsitakse.

Kui täidate tunnuskoodiga küsimustikku, läheb tunnuskoodi vaja ainult selleks, et kindlaks teha, kas olete küsimustiku täitmise lõpetanud. Tunnuskoode ei ole võimalik küsimustiku vastustega kokku viia.