Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Õpetaja eetikakoodeksi ajakohastamine

Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Vastajat ei tuvastata, välja arvatud juhul, kui mõnes küsimuses vastaja kohta spetsiaalselt andmeid küsitakse.

Kui täidate tunnuskoodiga küsimustikku, läheb tunnuskoodi vaja ainult selleks, et kindlaks teha, kas olete küsimustiku täitmise lõpetanud. Tunnuskoode ei ole võimalik küsimustiku vastustega kokku viia.

Õpetaja eetikakoodeks

Pane siia kirja ideid või mõtteid, mida Sa tahaksid meiega jagada seoses eetikakoodeksiga või õpetajaeetikaga üldisemalt.
Palun saada meile väärtusvalikuid ja dilemmasid, mis on õpetajate töös ja tegemistes ette tulnud. Dilemmade kirjeldustes palume jälgida, et neis olukordades osalenud inimesed ei oleks otseselt ega kaudselt äratuntavad.
Kui soovite, et meil oleks võimalus arvamusavaldus Teie nimega seostada või Teile vajadusel täiendavat infot saata, siis lisage palun oma nimi ja e-postiaadress.