No šī pētījuma Jūs esat pabeidzis 0%
Uzmanību: JavaScript izpilde jūsu pārlūkprogrammā vai šajā tīmekļa vietnē ir atspējota. Iespējams, nevarēsit atbildēt uz visiem šīs aptaujas jautājumiem. Lūdzu, pārbaudiet pārlūkprogrammas parametrus.

Aptauja par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs

Cienījamais aptaujas dalībniek!

Anketu var aizpildīt no 15 gadu vecuma.

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiek veikts kopīgs pētījums par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem (vilkiem, lūšiem un lāčiem). Lielie plēsēji ir pretrunīgas sugas, un attieksme pret tiem svārstās no izteikti pozitīvas līdz izteikti negatīvai. Šīs sugas nereti ir iesaistītas konfliktos ar cilvēku interesēm, tādēļ, plānojot lielo plēsēju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā to cilvēku viedokļus, kuri savu dzīves telpu dala ar šiem plēsējiem. Dažu jautājumu atbilžu variantos ir iekļauts arī zeltainais šakālis – Latvijā nesen parādījusies suga. Lai arī šakāļi nav lielie plēsēji, to populācijas tālākā attīstība var ietekmēt lielo plēsēju sugu apsaimniekošanu.

Jūsu dalība šajā aptaujā ir svarīga, lai gūtu reprezentatīvu ieskatu Baltijas valstu iedzīvotāju attieksmē, jo šī kopīgā pētījuma rezultāti veicinās zinātniski pamatotu lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanu un konfliktu ar cilvēkiem mazināšanu. Mums ir svarīgas atbildes no dažādu vecuma grupu, dzīvesvietu un profesiju pārstāvjiem, un nozīmīgs ir katrs individuālais viedoklis, lai gūtu pēc iespējas vispusīgu ieskatu mūsu sabiedrības attieksmē pret lielajiem plēsējiem.

Iepriekšējo reizi līdzīga aptauja Baltijas valstu ietvaros veikta 2005.-2006. gados, bet Latvijā pēdējā šāda veida aptauja tika veikta 2017. gadā. 15 gadu laikā kopš iepriekšējās Baltijas valstu aptaujas, kā arī pēdējos piecos gados kopš vietējās sabiedrības aptaujas, notikušas izmaiņas gan lielo plēsēju populācijās, gan to apsaimniekošanas pasākumos un ar šiem dzīvniekiem saistītajos konfliktos. Latvijā pēdējo gadu laikā sabiedrības uzmanības lokā bieži nokļuvuši gan lāči, gan arī lūši. Līdz ar to ir nepieciešams aktualizēt zināšanas par tagadējo sabiedrības un atsevišķu interešu grupu attieksmi pret lielajiem plēsējiem.

Anketas I, II un V daļa attiecas uz visiem aptaujas dalībniekiem. III daļu, lūdzu, aizpildiet, ja esat mednieks, IV – ja audzējat mājlopus vai esat biškopis. Anketu var aizpildīt tikai vienu reizi.

Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks atspoguļoti pētījuma atskaitēs un var tikt izmantoti zinātnisko rakstu un konferenču ziņojumu sagatavošanā. Jūsu atbildes uz jautājumiem un sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā, un nekādā veidā nebūs saistāma ar Jūsu identitāti. Piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga, tomēr mēs ceram, ka Jūs palīdzēsiet mums šajā pētījumā, aizpildot anketu.  

Būsim pateicīgi par Jūsu atsaucību, veltīto laiku un ieguldījumu, lai noskaidrotu šobrīd Latvijā esošo attieksmi un viedokļus par lielajiem plēsējiem. Tas mums palīdzēs šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanā ņemt vērā arī sabiedrības viedokli un intereses.  

Pētījumu veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Tartu Universitātes Zooloģijas katedra, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Mežsaimniecības un meža ekoloģijas katedra un Lietuvas Dabas izpētes centrs.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar projekta pārstāvi Latvijā – Agritu Žunnu, agrita.zunna@silava.lv

There are 61 questions in this survey.