Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Tõenduspõhise füsioteraapia mõistmine ja rakendamine Eesti füsioterapeutide ja füsioteraapia eriala üliõpilaste seas

Lugupeetud füsioterapeut!

Oleme Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist ning kutsume Sind osalema uuringus “Tõenduspõhise füsioteraapia mõistmine ja rakendamine Eesti füsioterapeutide ja füsioteraapia eriala üliõpilaste seas”.

Tõenduspõhise meditsiini kontseptsiooni rakendamine kliinilises praktikas on patsientidele parima ravi pakkumise seisukohast vajalik. Kahjuks on tõenduspõhise füsioteraapia põhimõtete mõistmise ja rakendamine füsioterapeutide hulgas võrdlemisi väheuuritud ning Eesti füsioterapeutide kohta puuduvad andmed täielikult.  Seepärast kutsumegi Sind uuringus osalema.

Uurimustöö meetodiks on 3-osaline küsimustik. Uuringu andmeid kogutakse 5 aasta jooksul – ajavahemikul 2022-2027. Palume Sul küsimustikku täita ainult 1 kord antud perioodil. Kui oled varasemalt täitnud  üliõpilastele mõeldud küsimustikku, kuid nüüdseks töötad füsioterapeudina, siis saad täita ühe korra ka füsioterapeudile mõeldud küsimustikku.

Pilootuuringu andmetele tuginedes kulub küsimustiku täitmisele aega vahemikus 12-30 minutit.

Küsimustikus ei koguta isikuandmeid (nimi, telefoninumber, IP-aadress jne), seega vastuseid ei saa seostada ühtegi uuritavaga. Samuti ei jaga uurimisrühm uuringu tulemusi edasi kolmandatele isikutele. Kõiki kogutud andmeid säilitatakse Tartu Ülikooli serveris isikustamata kujul tähtajatult, et oleks võimalik edaspidi korraldada võrdlevaid uuringuid.

Uuringu tulemusi kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel ning juurdepääs vastustele on ainult vastutaval uurijal. Uuringuga ei kaasne vaimseid või füüsilisi terviseriske või muid ebameeldivusi.

Uuringus osalemine on vabatahtlik.  Alustades antud küsimustikule vastamist, annad nõusoleku uuringus osalemiseks. Sul on õigus loobuda uuringus osalemisest, sealjuures pidamata oma otsust põhjendama. Küsimustiku täitmise võid  soovi korral igal ajahetkel lõpetada, kuid veebiküsimustikus juba antud vastuseid ei ole võimalik tagasi võtta ning neid kasutatakse andmeanalüüsis.

Uuringu jooksul tekkinud küsimuste korral on Sul võimalik pöörduda uuringu teostajate poole (lisainfo: Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala programmijuht, Kadri Medijainen, e-mail: kadri.medijainen@ut.ee , telefon 7375383).

Küsimustega Teie õiguste kohta on Teil võimalus pöörduda Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee poole, kes on andnud uuringu läbiviimiseks loa. Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee kontakt e-posti aadress eetikakomitee@ut.ee, telefon 737 6215. Kui Teil tekib küsimusi uuringus osaleja andmekaitse kohta, siis pöörduge palun Andmekaitse Inspektsiooni poole telefonil 5620 2341.

Tõenduspõhise füsioteraapia kontsepstiooni mõistmine ja rakendamine vajab monitoorimist, seega antud teema uurimine on hädavajalik, et kaardistada füsioterapeutide tõenduspõhise praktika rakendatavust ning sellega seonduvad kitsaskohad Eestis. Loodetavasti leiad oma ajakavas võimaluse sellele küsimustikule vastata.

Veebiküsimustiku täitmist on võimalik jätta pooleli ning jätkata hiljem, vajutades ekraani ülemises parem-poolses servas olevat nuppu “Jätka hiljem”. Siis saad sisestada enda hüüdnime ja ajutise parooli. Uuesti küsimustiku linki avades vajuta “Lae lõpetamata küsimustik” (üleval paremas servas), sisesta valitud hüüdnimi ja parool ja jätka vastamist.

PS! Antud uuringus kasutataks terminit „patsient“ samaväärselt terminiga „klient“ ning  termini „kliiniline praktika“ all peetakse silmas Sinu tööd füsioterapeudina.

Selles küsimustikus on 56 küsimust.