Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Pärnumaa ettevõtete ja asutuste töötajate spordikäitumise uuring

Uuringu eesmärk on kaardistada töövõime ja tervisekäitumise vahelisi seoseid Pärnumaal ja teada saada kuidas tööandja aitab kaasa töötaja liikumisharjumuste kujundamisele.

Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni tippsportlasteni välja. Seega iga Pärnumaa elanik on oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname ette Teid vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Kaisa Kirikal (info@psl.ee), Pärnumaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
(See küsimus on kohustuslik)
1
Millises Pärnumaa omavalitsuses Te elate?
(See küsimus on kohustuslik)
2
Millises Pärnu linna piirkonnas Te elate?
(See küsimus on kohustuslik)
3
Teie sugu:
(See küsimus on kohustuslik)
4
Teie vanus täisaastates:

TÖÖ ISELOOMU KIRJELDAVAD FAKTORID

5
Milline on  hetkel Teie tööalane staatus?
6
Teie töökoht asub:
7
Teie töövaldkond on:
8
Kellena Te töötate?
9
Teie töö ...
on füüsilise iseloomuga
on vaimse iseloomuga
võimaldab teha kaugtööd
võimaldab kodus töötada
on vahetustega
nõuab öösel töötamist
väsitab vaimselt
väsitab füüsiliselt
10
Kui pikk on Teie tavaline tööpäev tundides?
11
Kui palju töötab Teie ettevõttes/asutuses kokku inimesi (samas asutuses või tütarettevõttes):
12

Kui kaua Te olete selles organisatsioonis töötanud?

Kui olete FIE ja muud töökohta pole, siis märkige, kui kaua olete FIE olnud. 

(See küsimus on kohustuslik)
13
Kuidas panustab Teie tööandja töötajate tervisesse ja töökeskkonda?
Töökoht kompenseerib töötajate kulutused tervishoiuga seotud tegevustele (nt joogatunnid, jõusaali liikmekaart jne)?
Töökoht soodustab erinevatel liikumisüritustel või võistlustel osalemist
Töökoht soodustab osalemist firmaspordiüritustel
Töökohal sorteeritakse prügi
Töökohal pööratakse tähelepanu energiatarbimise vähendamisele
Töökohal kasutatakse võimalikult vähe paberit
Töökohal tarbitakse kraanivett
Töökoht kompenseerib ühistranspordiga tööl käimist
Tööandja on leidnud viise kaasamaks ja motiveerimaks töötajaid aktiivselt osalema tervisega seotud küsimustes, korraldades näiteks teemakohaseid kampaaniaid ning võistlusi

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
(See küsimus on kohustuslik)
14
Kuivõrd Teid huvitab tervisesport?
(See küsimus on kohustuslik)
15
Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
(See küsimus on kohustuslik)
16

Märkisite eelmises küsimuses, et ei tegele järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te ei tegele liikumisharrastusega?

tervislikud põhjused
ajapuudus
pole sobivat kohta, kus liikumisharrastusega tegeleda
mind huvitava spordialaga tegelemiseks vajalikud vahendid on kallid
ei ole sellist ala millega tahaksin tegeleda
ei ole vajadust, sest minu töö on piisavalt liikumist pakkuv
(See küsimus on kohustuslik)
17

Märkisite eelmises küsimuses, et tegelete järjepidevalt liikumisharrastusega. Kui olulised on järgmised põhjused selles, et Te tegelete liikumisharrastusega?

tahan vormis olla
hea enesetunde pärast
hea võimalus sõpradega koos aega veeta
kodu lähedal on head sportimisvõimalused
tahan osa võtta rahvaspordiüritustest
töökoht soodustab sportimist rahaliselt vmt hüvedega
18
Kui kõrgeks hindate oma motivatsiooni tegeleda liikumisharrastusega? Liikumisharrastuse all mõeldakse siin vähemalt kolm korda nädalas spetsiaalselt treenimise eesmärgil kõndides, joostes või rattaga liikumine.
(See küsimus on kohustuslik)
19

Kui nõus olete järgmiste väidetega?

Mul on piisav uneaeg
Tarbin alkoholi liiga palju
Suitsetan liiga palju
Söön igal hommikul
Toitun teadlikult
Ma olen oma eluga väga rahul
Ma olen oma tervisliku seisundiga väga rahul
Ma olen alati heas tujus
Ma olen pidevalt väsinud
Ma olen hea pingetaluvusega
Mul on kolleegidega hea läbisaamine
Mul on oma juhtidega hea läbisaamine
20
Kui palju Te enda arvates liigute?
21
Kui sageli tundsite ennast kahe viimase nädala jooksul järgmiselt:
rõõmsana ja heatujulisena
rahulikuna
aktiivse ja energilisena
ärgates värske ja puhanuna
tegelesin asjadega, mis mind huvitasid

Vastajaid kirjeldavad küsimused

(See küsimus on kohustuslik)
22
Milline on Teie kõrgeim haridustase?
(See küsimus on kohustuslik)
23
Kas Te olete ...
(See küsimus on kohustuslik)
24
Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
25

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.