Pärnumaa ettevõtete ja asutuste töötajate spordikäitumise uuring


Uuringu eesmärk on kaardistada töövõime ja tervisekäitumise vahelisi seoseid Pärnumaal ja teada saada kuidas tööandja aitab kaasa töötaja liikumisharjumuste kujundamisele.

Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni tippsportlasteni välja. Seega iga Pärnumaa elanik on oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname ette Teid vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Kaisa Kirikal (info@psl.ee), Pärnumaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
1 Millises Pärnumaa omavalitsuses Te elate?
Pärnu linn
Põhja-Pärnumaa vald
Lääneranna vald
Tori vald
Saarde vald
Häädemeeste vald
Kihnu
Ei ela Pärnumaal
3 Teie sugu:
4 Teie vanus täisaastates:

TÖÖ ISELOOMU KIRJELDAVAD FAKTORID

5 Milline on  hetkel Teie tööalane staatus?
Hetkel ma ei tööta (olen töötu, lapsega kodus, pensionär vmt)
Töötan osalise koormusega ühel töökohal
Töötan täiskoormusega ühel töökohal
Töötan mitmel töökohal (osalise või täiskoormustega)
Olen ise endale tööandja (FIE vmt)
13 Kuidas panustab Teie tööandja töötajate tervisesse ja töökeskkonda?
  üldse mitte vähesel määral piisavalt palju liiga palju Ei ole kursis
Töökoht kompenseerib töötajate kulutused tervishoiuga seotud tegevustele (nt joogatunnid, jõusaali liikmekaart jne)?
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökoht soodustab erinevatel liikumisüritustel või võistlustel osalemist
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökoht soodustab osalemist firmaspordiüritustel
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökohal sorteeritakse prügi
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökohal pööratakse tähelepanu energiatarbimise vähendamisele
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökohal kasutatakse võimalikult vähe paberit
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökohal tarbitakse kraanivett
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Töökoht kompenseerib ühistranspordiga tööl käimist
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis
Tööandja on leidnud viise kaasamaks ja motiveerimaks töötajaid aktiivselt osalema tervisega seotud küsimustes, korraldades näiteks teemakohaseid kampaaniaid ning võistlusi
üldse mitte
vähesel määral
piisavalt palju
liiga palju
Ei ole kursis

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
14 Kuivõrd Teid huvitab tervisesport?
Ei huvita üldse
eriti ei huvita
raske öelda
küllaltki huvitab
väga huvitab
15 Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
ei tegele liikumisharrastusega
vähem kui pool aastat
pool aastat kuni aasta
1-2 aastat
2-5 aastat
5 -10 aastat
10 ja enam aastat
18 Kui kõrgeks hindate oma motivatsiooni tegeleda liikumisharrastusega? Liikumisharrastuse all mõeldakse siin vähemalt kolm korda nädalas spetsiaalselt treenimise eesmärgil kõndides, joostes või rattaga liikumine.
1-pole üldse motivatsiooni
2
3
4
5
6
7
8
9
10- väga motiveeritud
19

Kui nõus olete järgmiste väidetega?

  ei nõustu üldse ei nõustu nii ja naa nõustun olen väga nõus
Mul on piisav uneaeg
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Tarbin alkoholi liiga palju
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Suitsetan liiga palju
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Söön igal hommikul
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Toitun teadlikult
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Ma olen oma eluga väga rahul
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Ma olen oma tervisliku seisundiga väga rahul
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Ma olen alati heas tujus
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Ma olen pidevalt väsinud
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Ma olen hea pingetaluvusega
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Mul on kolleegidega hea läbisaamine
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
Mul on oma juhtidega hea läbisaamine
ei nõustu üldse
ei nõustu
nii ja naa
nõustun
olen väga nõus
20 Kui palju Te enda arvates liigute?
Mitte üldse
regulaarselt, igapäevaselt
21 Kui sageli tundsite ennast kahe viimase nädala jooksul järgmiselt:
  kogu aeg suurema osa ajast rohkem kui poole ajast vähem kui poole ajast harva mitte kordagi
rõõmsana ja heatujulisena
kogu aeg
suurema osa ajast
rohkem kui poole ajast
vähem kui poole ajast
harva
mitte kordagi
rahulikuna
kogu aeg
suurema osa ajast
rohkem kui poole ajast
vähem kui poole ajast
harva
mitte kordagi
aktiivse ja energilisena
kogu aeg
suurema osa ajast
rohkem kui poole ajast
vähem kui poole ajast
harva
mitte kordagi
ärgates värske ja puhanuna
kogu aeg
suurema osa ajast
rohkem kui poole ajast
vähem kui poole ajast
harva
mitte kordagi
tegelesin asjadega, mis mind huvitasid
kogu aeg
suurema osa ajast
rohkem kui poole ajast
vähem kui poole ajast
harva
mitte kordagi

Vastajaid kirjeldavad küsimused

22 Milline on Teie kõrgeim haridustase?
algharidus
põhiharidus
kutseharidus ilma keskhariduseta
keskharidus
keskeriharidus, s.h kutsekeskharidus
kõrgharidus
23 Kas Te olete ...
abielus / vabaabielus
lahutatud / lahku läinud
lesk
vallaline
24 Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
üksik
abielus / vabaabielus, lasteta
täiskasvanutest koosnev leibkond (kõik liikmed 18-a. või vanemad)
leibkond alla 18-a. lastega
 Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
25

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.