Küsimustik on kahjuks aegunud ning ei ole enam saadaval.

Rohkema info saamiseks kontakteeruge: TÜ KMI täienduskeskus
taiendus@med.ut.ee