Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Suhtumine suurkiskjatesse Eestis

Hea 15-aastane ja vanem vastaja!

Osaled uuringus, mille käigus soovime välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis, mis nende loomade populatsioone jagavad. Suurkiskjad kui vastuolulised liigid tekitavad inimestes vastavalt ka äärmuslikke tundeid. Lisaks viib nende  elutegevus nad sageli konflikti inimesega, seetõttu on nende liikide kaitse- ja ohjamistegevuste kavandamisel oluline teada inimeste arvamusi, kes oma eluruumi nendega jagavad. 

Mõni küsimus puudutab suurkiskjate kõrval ka šaakalit ja kuigi tegemist ei ole suurkiskjaga, võib šaakalipopulatsiooni edasine kasv eelnimetatud liikide majandamist mõnevõrra mõjutada. Samal põhjusel on mõnda küsimusse lisatud ka sõralised.

Selleks, et saada ülevaade inimeste hoiakutest, on Teie osalemine küsitluses oluline, sest uuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele ohjamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimeste vahel. Meie jaoks on olulised nii erinevatest vanuserühmadest, elukohtadest kui ka elukutsetelt pärit inimeste vastused ning iga individuaalne arvamus on asjakohane, et saada terviklik ülevaade meie ühiskonna suhtumisest suurkiskjatesse. Viimane sarnane uuring viidi Balti riikides läbi aastatel 2005-2006. Sellest ajast on ühiskonnas ja looduses toimunud mitmeid muutusi, mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate vahelisi suhteid ning laiemalt kogu ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse.

Küsitlus koosneb 5 osast: I Suurkiskjad ja ühiskond, II Metsloom ja ühiskond, III Eriankeet jahimeestele, IV Eriankeet põllumeestele ja/või mesinikele ja V Üldinfo. Küsitluse täitmine võtab aega umbes 20 minutit. Küsitlusele saab vastata ühe korra. Tärniga (*) märgitud küsimused on kohustuslikud.

Küsitlus on anonüümne. Uuringu tulemustest antakse avalikkusele teada meedia vahendusel. Teie isikuandmeid ei seostata teie identiteediga ja neid kasutatakse ainult kokkuvõtlikul kujul. Teie otsus selles uuringus osaleda on täiesti vabatahtlik. 

Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli metsanduse ja metsaökoloogia õppetool, Läti Riiklik Metsauuringute Instituut „Silava“ ning Loodusuuringute Keskus Leedus.

 

Kontakt:

Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool (Maris Hindrikson, maris.hindrikson@ut.ee; Egle Tammeleht, egle.tammeleht@ut.ee, ning Harri Valdmann, harri.valdmann@ut.ee)

 

Hindame teie panust väga!

 

Selles küsimustikus on 69 küsimust.