Eesti täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine 2019 (Lääne-Virumaa)


Lugupeetud vastaja!

Käesolev küsitlus on osa uurimusest "Eesti täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine", mida Eesti Haigekassa tellimusel teostavad Eesti Hambaarstide Liit ja Tartu Ülikooli  hambaarstiteaduse instituut.

Uurimuse eesmärgiks on Eesti täiskasvanute suutervise-alase olukorra hindamine ja võimaluste leidmine hambaravi paremaks korraldamiseks Eestis.

Palume Teilt teavet Teie suutervise ja sellega seotud harjumuste kohta.

Üldjuhul võtab vastamine aega 5-10 minutit.

Kuna esitatavad küsimused sõltuvad eelnevalt antud vastustest, võib küsimustik täitmise käigus muutuda.

Kui Teil on küsimustiku või uuringu kohta täiendavaid küsimusi, võtke palun ühendust uuringu juhi Riina Runneliga Tartu Ülikoolist (riina.runnel@ut.ee). Telefoni teel on uuringuga seotud infot võimalik saada numbrilt 7 319 866, vastab Liina Seinberg.

Uuringu koostööpartnerid: