Õpiotstarbelised videod e-õppes


Palume täita küsimustik, mille tulemusi kasutatakse õppekvaliteedi parandamiseks Tartu Ülikoolis. Küsimustik on anonüümne. Vastamine võtab aega umbes 10 minutit. 

Küsimustikus on 15 küsimust.