Tagasiside e-õppe kasutamisele ja e-õppealasele toele


Hea õppejõud

Juba mitu aastat toetavad Tartu Ülikoolis õppejõude e-õppe vallas neli valdkondlikku õppedisainerit, veebispetsialist ja haridustehnoloogia peaspetsialist (https://www.ut.ee/et/oppimine/e-ope/kontakt) ning mõnes struktuuriüksuses ka oma haridustehnoloog. E-õppe tugiteenuste paremaks korraldamiseks kutsume kaasa mõtlema e-õppe kasutamise võimaluste ja pakutava toe osas. Pole tähtis, mil määral olete e-õppega varem kokku puutunud - Teilt saadud informatsioon on meie jaoks igal juhul oluline. 

Kui olete nii õppejõud kui ka struktuuriüksuse juht või programmijuht, siis vastake palun küsimustele õppejõu seisukohast lähtudes.  

Küsimustikus on 12 küsimust. Vastamine võtab aega umbes 15 minutit. Tärniga märgitud küsimustele palume kindlasti vastata ning oma vastuseid palume julgesti kommenteerida. 

Palume täita küsimustiku hiljemalt 10.veebruariks 2020.

Küsimuste korral võite pöörduda lehti.pilt@ut.ee. 

1. Teie valdkond:
2. Teie struktuuriüksus:
3. Kui kaua olete e-õpet õpetamisel kasutanud?
Palun kommenteerige soovi korral eelmise küsimuse vastust.

4. Milliseid e-õppe võimalusi olete õppetöös kasutanud või plaanite kasutada?
  olen kasutanud plaanin kasutada kasutaksin, kui saaksin abi ei pea vajalikuks kasutada
e-kursused Moodle´i keskkonnas
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
sisupaketid/õppematerjalid, nt Sisu@UT või viki keskkonnas
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
videoloengud, nt Panopto keskkonnas
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
veebiseminarid, nt BigBlueButton vahendiga
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
veebipõhised küsitlused, nt LimeSurvey vahendiga
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
e-portfooliod, nt Mahara keskkonnas
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid.

5. Milliseid tehnoloogilisi rakendusi vajate õpetamisel lisaks eelpool loetletud vahenditele?

6. Milliseid e-kursuse komponente olete õpetamisel kasutanud või soovite kasutada?
  olen kasutanud plaanin kasutada kasutaksin, kui saaksin abi ei pea vajalikuks kasutada
õpijuhised
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
täistekstilised õppematerjalid (nt konspektid, e-õpikud)
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
videoloengud
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
foorumid jm vahendid suhtlemiseks
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
vahendid veebipõhiseks seminariks
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
enesekontrollitestid
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
hindelised testid
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
vahendid ülesannete esitamiseks
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
vahendid rühmatööks
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
tagasiside küsimustik
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
seadistatud hindetabel
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui saaksin abi
ei pea vajalikuks kasutada
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid.

7. Kas ja kuidas olete tegelenud oma e-kursuste kvaliteedi hindamise ja parandamisega?
olen parandanud e-kursusi lähtudes õppijatelt saadud tagasisidest
olen arendanud oma e-kursusi lähtudes enda või kolleegide kogemustest
olen arendanud oma e-kursusi lähtudes õppedisaineri või haridustehnoloogi soovitustest
olen taotlenud oma e-kursustele kvaliteedimärki
plaanin taotleda oma e-kursustele kvaliteedimärki
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid. 

8. Kas teie struktuuriüksuses (instituut/teaduskond/kolledž) väärtustatakse e-õppe kasutamist?
arvestatakse põhikohustuste hulka ning töökoormusesse
tasustatakse lisatööna
tuuakse kolleegidele eeskujuks
arvestatakse akadeemilise personali ametisse tagasivalimisel
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid. 

9. Millises vormis e-õppealast tuge vajate ja olete kasutanud?
  olen kasutanud plaanin kasutada kasutaksin, kui pakutaks ei pea vajalikuks kasutada
õppedisaineri abi ja nõustamine
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
kolleegide abi
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
sugulaste, sõprade abi
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
juhendid veebis sisu.ut.ee/juhendid
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
Tartu Ülikooli veebipõhised koolitused
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
Tartu Ülikooli auditoorsed koolitused
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
koolitused struktuuriüksuses
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
seminarid (nt e-lõunad)
olen kasutanud
plaanin kasutada
kasutaksin, kui pakutaks
ei pea vajalikuks kasutada
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid.

10. Kuidas hindate õppedisainerite (Diana Lõvi, Triin Marandi, Marju Piir, Ly Sõõrd) poolt pakutavat tuge?
täiesti rahul
enamasti rahul
enamasti pole rahul
pole üldse rahul
ei kasuta
Palun kommenteerige või täiendage soovi korral eelmise küsimuse vastuseid. 

11. Millist e-õppealast tuge sooviksite lisaks olemasolevale?

12. Soovi korral sisestage oma nimi (pole kohustuslik):