Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


Lugupeetud lugeja!

Pöördun Teie kui maakonnalehe lugeja poole lootuses, et saate mind aitata magistritööga  “Maakonnalehe lugejate ootused digisisule”, mille üks osa on käesolev küsitlus. Uuringus osalevad lehed on Vooremaa, Võrumaa Teataja, Sakala ja Saarte Hääl, palun vastata nende lehtede kohta. Kui loete neist rohkem, kui ühte lehte, palun, et täidaksite iga lehe kohta küsimustiku eraldi. 

Uurimistöö eesmärk on kaardistada nii maakonnalehe lugejate meediaharjumusi kui ka ootuseid ja vajadusi maakonnalehtede veebiväljaannete jaoks. Uurimistöö tulemusi kasutatakse kohaliku ajakirjanduse jätkusuutlikkuse paremaks mõistmiseks. 

Küsimustik koosneb kolmest osast ja täitmisele kulub ligikaudu 15 minutit. Esimeses osas on küsimused Teie meediakäitumise kohta, et mõista, millised meediakanalid Teile kõige enam meeldivad. Teises osas on küsimused Teie suhtest kohaliku meediaga. Kolmandas osas on küsimused Teie loetava maakonnalehe kohta. 

Ankeedi täitmisega annate nõusoleku oma vastuseid uurimistöös kasutada. Uuringus osalemine on anonüümne. 

 

Küsimuste korral võite ühendust võtta töö autoriga:

Lotte Parksepp

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava magistrant

lotteparksepp@gmail.com

Küsimustikus on 26 küsimust.

Meediaharjumused

Selles osas on küsimused Teie meediaharjumuste ja veidi ka Teie enda kohta. 
Teie sugu
Naine
Mees
Ei soovi vastata
Teie vanus

Kõrgeim lõpetatud haridus
Põhiharidus
Keskharidus või sellele vastav kutseharidus
Rakenduslik kõrgharidus
Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
Magistri- või doktorikraad
Millises maakonnas elate?

Märkige kõik sotsiaalmeediakanalid, mida regulaarselt kasutate (tihedamini kui kord kuus)

Facebook
Twitter
Instagram
TikTok
YouTube
Goodreads
Tumblr
LinkedIn
Snapchat
Reddit
Sõnumirakendused (VKontakte, Telegram, WhatsApp, Messenger)
Muu:
Kui sageli loete järgnevaid väljaandeid?
  Iga päev Mõnel korral nädalas Mõnel korral kuus Kord kuus või harvem Üldse mitte
Üleriigilised paberlehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Eesti Ekspress, Õhtuleht, Maaleht, Äripäev, Müürileht, MK-Estonia)
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte
Maakonnalehe paberväljaanne
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte
Maakonnalehe digiväljaanne
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte
Valla- või linnaleht
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte
Lehe või lehtede digitellimused
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte
Uudisteportaalid (ERR, Delfi, Elu24 jne)
Iga päev
Mõnel korral nädalas
Mõnel korral kuus
Kord kuus või harvem
Üldse mitte

Kui vastasite, et loete mõnd digitellimust, siis kirjutage palun, millisele digitellimusele on Teil ligipääs?

Kas olete maksnud ajalehtede või uudiportaalide üksikute lugude eest internetis?

Ei ole kunagi
Olen maksnud mõne üksiku eest
Olen maksnud paljude eest
Ei pea maksma, sest mul on digitellimus või ligipääs digitellimusele

Milliste lugude eest oleksite kõige tõenäolisemalt valmis maksma (valige kõik sobivad variandid)?

Lood Teile tuttavatest inimestest
Lood, mis on seotud kohalike riigiasutustega
Lood, mis on seotud kohalike ettevõtetega
Lood kohalikust võimust
Majanduslood
Arvamuslood
Lood tuntud kohalikest inimestest
Kohalikku elu puudutavad uudised
Spordilood
Lood kohalikust kultuurielust
Galeriid kohalikest üritustest
Ajaloolise sisuga lood
Üleriigilised uudised
Välismaised uudised
Muu:

Milline peaks Teie arvates olema üks digiväljaanne (valige enda jaoks kolm kõige olulisemat aspekti)?

Mitmekülgse teemavalikuga (arvamuslood, uudised, spordiuudised, persoonilood, majanduslood, kultuuriuudised jne)
Tihti uueneva sisuga
Kvaliteetse sisuga
Lihtne kasutada
Moodsa kujundusega
Kvaliteetse visuaaliga
Kasutab erinevaid meediumeid lugude esitamiseks (videolood, pildigaleriid, audiolood, graafikud)
Lugude kuulamisvõimalusega
Lihtsa maksesüsteemiga
Digipaketi tellimise võimalusega
Ligipääsetav ja mugav kasutada eri seadmetest
Muu:

Suhe kohaliku meediaga

Siin osas uurime, kuidas suhtute kohalikku meediasse.

Kuivõrd oluline on Teie jaoks kohalik ajakirjandus (maakonnaleht, vallaleht, kohalik raadio jne)?

Väga oluline
Mõnevõrra oluline
Mitte väga oluline
Pole üldse oluline
Vaadake järgnevat loetelu ja järjestage kanalid selle järgi, mis on Teile oma kodukoha kohta info saamiseks kõige olulisemad nummerdades need ühest kaheksani.

Maakonnalehe sisu

Siin osas vastake oma loetava maakonnalehe kohta.
Kirjutage palun maakonnalehe nimi, mida loete ja vastake järgnevad küsimused selle lehe kohta (uuringus osalevad lehed on Võrumaa Teataja, Vooremaa, Saarte Hääl ja Sakala). Kui loete neist rohkem, kui ühte lehte, palun, et täidaksite iga lehe kohta küsimustiku eraldi. 

Kas ja kui sageli loete maakonnalehte (nii veebis kui paberil)?

Loen igat numbrit
Jätan üksikud numbrid vahele
Loen üksikuid numbreid

Kui kaua olete maakonnalehe lugeja olnud?

Rohkem kui 20 aastat
10–20 aastat
3–9 aastat
Viimased paar aastat
Ei oska öelda

Kui suures mahus tavaliselt lehte loete?

Loen terve lehe läbi
Loen neid lehekülgi, mis huvi pakuvad
Loen üksikuid artikleid
Sirvin pealkirju
Muu: 

Kas olete mõelnud maakonnalehe paberväljaande tellimisele?

Jah, olen tellija
Olen varem olnud tellija, kuid enam mitte
Olen mõelnud tellijaks hakkamisele
Ei, ma ei soovi lehte tellida

Kas olete mõelnud maakonnalehe digipaketi tellimisele (vastake juhul, kui Teie loetav maakonnaleht pakub digitellimust)?

Jah, olen tellija
Olen varem olnud tellija, kuid enam mitte
Olen mõelnud tellijaks hakkamisele
Ei, ma ei soovi digitellimust
Vastust pole

Kas te jälgite lehte Facebookis?

Mõelge viimase paari kuu jooksul maakonna veebilehe külastustele ja valige järgnevast loetelust variant (või variandid), mis sobib kõige paremini sellega, kuidas Te veebilehte külastate. Kui maakonna veebilehte viimase paari kuu jooksul külastanud ei ole, võite küsimuse vahele jätta.
Lähen otse veebilehele
Lähen veebilehele sotsiaalmeedias jagatud loo kaudu
Lähen veebilehele mõne muu lehe kaudu (näiteks Postimehe)
Muu:

Kuidas hindate maakonnalehte?

Väga hea
Hea
Keskpärane
Kehvapoolne
Kehv
Ei tea, ei oska öelda

Mõelge paari viimase kuu jooksul maakonnalehes (digi või paber) ilmunud artiklitele ning  hInnake, kui olulised või huvipakkuvad need aspektid Teie jaoks maakonnalehes on. Kui Te ei ole viimase paari kuu jooksul maakonnalehte lugenud, siis jätke sellele küsimusele vastamata.

  Mulle esmatähtis, kõige huvitavam Oluline, huvitav Mõnevõrra oluline, üsna huvitav Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav Vastust pole
Operatiivinfo (politseiteated, pandeemiateated, maanteeameti info jne)
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Oma valla inimeste tegevuste kajastamine
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Oma maakonna inimeste tegevuste kajastamine
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Ülevaade kohaliku võimu tegevusest
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Ülevaade vallas tegutsevate asutuste tegevusest
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Ülevaade maakonnas tegutsevate asutuste tegevusest
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Toimunud või toimuvate ürituste kajastamine
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Maakonnas toimuvate muudatuste ja uudistega kursis olemine
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Vallas toimuvate muudatuste ja uudistega kursis olemine
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole
Kuulutused ja teated
Mulle esmatähtis, kõige huvitavam
Oluline, huvitav
Mõnevõrra oluline, üsna huvitav
Pigem ebaoluline, mitte väga huvitav
Ei ole minu jaoks oluline ega huvitav
Vastust pole

Mida ei tee maakonnaleht Teie arvates praegu hästi? Märkige kuni kolm kõige sobivamat varianti. Kui Te ei ole viimase paari kuu jooksul maakonnalehte (digi või paber) lugenud, siis jätke sellele küsimusele vastamata.

On liialt võimukriitiline
On liialt võimulähedane
Pole piisavalt objektiivne
Pole piisavalt asjakohane või erialaselt oskuslik
Pole piisavalt arusaadav
Pole piisavalt põhjalik
Pole piisavalt informatiivne või asjalik
Pole isikupärane
Illustratiivne materjal pole tasemel
Ei tekita teemade vastu huvi
Muu:

Mida teeb maakonnaleht Teie arvates praegu hästi? Märkige kuni kolm kõige sobivamat varianti. Kui Te ei ole viimase paari kuu jooksul maakonnalehte (digi või paber) lugenud, siis jätke sellele küsimusele vastamata.

On piisavalt võimukriitiline
On piisavalt võimulähedane
On objektiivne
On erialaselt oskuslik, asjatundlik
On arusaadav
On põhjalik
On informatiivne, asjalik
On isikupärane
Illustratiivne materjal on kvaliteetne
Tekitab teemade vastu huvi
Muu:

On Teil maakonnalehele ettepanekuid?

Oleksin väga tänulik, kui oleksite valmis oma vastuseid põhjalikumalt selgitama. Kui olete nõus, et Teiega paari nädala jooksul ühendust võtan, siis palun kirjutage lahtrisse oma telefoninumber või meilaadress.

Jah, soovin osaleda intervjuus