Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Tere tulemast eesti keele sõnade kuulamiskatsesse!  

Käesolev uurimus koosneb kahest osast:  kuulamiskatsest ja  lühikesest küsimustikust.

Katses palume sul kuulata päris ning väljamõeldud eesti keele sõnu ning otsustada millised neist on päris eesti keele sõnad. Küsimustikus soovime saada informatsiooni sinu demograafilise ja keeletausta kohta.  

Selle teksti lugemine ja mõlema uurimuse osa läbimine võtab keskmiselt aega 25 minutit.

 

Et katse saaks tõrgeteta tehtud, siis järgi alljärgnevaid juhiseid:  

  1. Katses osalemiseks leia endale rahulik keskkond ja varu piisavalt aega.
  2. Katses osalemiseks on vaja laua- või sülearvutit. Telefoni ja tahvelarvutiga kahjuks osaleda ei saa.
  3. Kuna katse jookseb veebiserveris, on vaja katse jooksul korralikku internetiühendust.
  4. Katse töötab kõige paremini Chrome veebilehitsejaga, teistega võib tekkida probleeme.
  5. Kuna katse käigus mängitakse ette helisid, on oluline, et sa kasutaks katse tegemiseks kõrvaklappe. Nii kuuled erinevaid nüansse kõige paremini.  

 

Katses osalejate vahel loositakse välja 20 kinkekaarti 20€ väärtuses. Kui sa soovid osaleda loosimises, jäta meile küsimustiku lõppu oma e-posti aadress, et saaksime sinuga ühendust võtta.  

 

Katse eesmärk on uurida mentaalset leksikoni ehk seda, kuidas inimesed töötlevad oma mälus informatsiooni eesti keele sõnade vormi, struktuuri ja tähenduse kohta. Mentaalne leksikon sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas me sõnu mälust otsime, aktiveerime, töötleme ja salvestame, ning selle kohta, kuidas on erinevad sõnad mälus omavahel seotud.  

Mentaalne leksikon ei ole tähestikuline sõnade kogum nagu tavaline sõnaraamat. See on keerulisem vormide ja tähenduste võrgustik, mis on iga inimese puhul veidi erinev ja pidevas muutumises, sest omandame pidevalt uusi sõnu ja samas unustame vanu. Kuna sõnu inimese mälus ei ole võimalik otse näha, tuleb mentaalset leksikoni uurida katsetega. Et enamik kuulamisuurimusi on tehtud suurte indo-euroopa keeltega, ei ole täpselt teada millised ja kui erinevad on meie mentaalsed leksikonid morfoloogiliselt rikastes keeltes nagu eesti keel.

On tähtis märkida, et meie jaoks on sinu andmete turvalisus väga oluline. Uurimistöö teostajad töötavad ainult anonüümsete andmetega. Uurimuse tulemused avaldatakse anonüümselt ega sisalda isiklikku informatsiooni sinu kohta.  

Kogumise käigus salvestatakse andmed katseplatvormi JATOSE serveri andmepilves, mis kasutab krüpteeritud andmesidet. Andmetele on ligipääs vaid uurimisrühma liikmetel. Andmed kustutatakse serverist andmete kogumise lõpus, hiljemalt 08.2025. Anonüümsed andmeid säilitatakse tähtajatult Tartu Ülikooli salasõnaga kaitstud andmepilves. Kooskõlas avatud teaduse eesmärkidega tehakse selle eksperimendi anonüümsed andmed hiljem teadlaste kogukonnale kättesaadavaks. Võimalus su identiteeti rekonstrueerida kogutud andmete põhjal on olematu. Meile teadaolevalt ei too katses osalemine kaasa mingeid riske ega ebamugavusi.

 

Uurimus viiakse läbi Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Põhja-Arizona Ülikooli Kommunikatsioonteaduste ja -häirete osakonna koostöös. Katse läbiviijad on Kaidi Lõo, Anton Malmi, Eva Saks ja  Benjamin V. Tucker. Rohkem infot: kaidi.loo@ut.ee.  

 

Käesolev uurimus toimub projekti PSG 743 “Piiride ületamine morfoloogilises töötluses: paradigma suuruse efekt” raames ja selle on läbi vaadanud ja kinnitanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee (taotlus 383/T-10).

 

Selleks, et kinnitada, et oled täisealine ning nõustud katses osalema, liigu edasi järgmisele lehele.