Kõrgkoolide esmakursuslaste uuring 2018


Hea vastaja! 

Palume sul hetkeks mõelda nendele teguritele, mis mõjutasid sind otsustama just selle kõrgkooli kasuks, kus sa praegu õpid. 

Küsitlusele vastamine on vabatahtlik. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10–15 minutit. Palun loe küsimused hoolikalt läbi ja vasta võimalikult täpselt.

See uuring on mõeldud neile, kes alustasid 2018. aasta sügisel kõrgkooliõpinguid. Uuringu korraldab Tartu Ülikool. Tagame sinu vastuste konfidentsiaalsuse. Tulemusi kajastame ainult üldistatud kujul.

Küsimustikus on 20 küsimust.

1 Kas alustasid oma õpinguid kõrgkoolis 2018. aastal?
2

Millistesse kõrgkoolidesse 2018. aastal jooksul kandideerisid? Lisa lahtrisse ka eriala.

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Muu Eesti kõrgkool (palun täpsusta)
Välismaa kõrgkool (palun täpsusta)
3 Kus sa praegu õpid? Lisa lahtrisse ka eriala.
Tartu Ülikoolis
Tallinna Tehnikaülikoolis
Tallinna Ülikoolis
Muus Eesti kõrgkoolis (palun täpsusta)
Välismaa kõrgkoolis (palun täpsusta)
4 Kas kõrgkool, kus sa praegu õpid, on sinu eelistatuim (esimene) valik?
5 Kuivõrd mõjutasid sind just seda kõrgkooli valima järgmised asjaolud?
  Ei mõjutanud üldse Pigem ei mõjutanud Ei tea Pigem mõjutas Mõjutas oluliselt
Ülikooli diplomi väärtus tööjõuturul
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Tõenäosus saada head palka
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Minu tugevus konkreetsetes õppeainetes/valdkondades
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Sobiva eriala olemasolu
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Rahvusvahelisus (välisõppejõud ja -teadlased, toimiv üliõpilasvahetus)
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Uuenduslikkus (uudsed lahendused teadus-, õppe-, arendus- ja loometöös)
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Tudengisõbralikkus (saab siduda õpinguid ja töötamist, valida huvipakkuvaid aineid, tudengitest hoolitakse)
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Ettevõtlik vaim (osalemine projektides, konkurssidel; koostöö ettevõtetega)
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Praktilise hariduse andmine (õpitaval erialal tuleb läbida praktika)
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Tänapäevased õppehooned ja ühiselamud
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Edukad vilistlased
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Tugevus digitaalse ja uue tehnoloogia kasutamisel
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Kõrgetasemeline teadus
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Kõrgkooli asukoht
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Rahalised võimalused
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Ei tea
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
6 Kuivõrd mõjutasid sind just seda kõrgkooli valima järgmised asjaolud?
  Ei mõjutanud üldse Pigem ei mõjutanud Pigem mõjutas Mõjutas oluliselt Ei käinud
Lahtiste uste päeval saadud info aitas otsustada
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Ei käinud
Kõrghariduspäeval "Õpi Tartus" saadud info aitas otsustada
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Ei käinud
Käisin tudengivarjuks ja veendusin, et see on õige valik
Ei mõjutanud üldse
Pigem ei mõjutanud
Pigem mõjutas
Mõjutas oluliselt
Ei käinud
7 Mis oli sinu jaoks kõige olulisem kõrgkoolivalikut mõjutanud tegur?

8 Iseloomusta palun ühe lause või kolme märksõnaga:
9 Kirjuta, millised nimetused sulle esimesena meenuvad:
10

Nimeta kolm edukat eestlast, kellest pead lugu:

11

Nimeta viis veebilehte, mida külastad kõige tihedamini:

12 Millistes kanalites sa Tartu Ülikooli infot enne sisseastumist märkasid?
Facebookis
Instagramis
Delfi veebis (arvutis)
Delfis (mobiilis)
Postimehe veebis (arvutis)
Postimehes (mobiilis)
Postimehes
E-koolis
E-posti teel
Youtube'is
Spotifys
Ei märganudki
Muu:
13 Miks otsustasid Tartu Ülikooli õppima tulla / mitte tulla?

 Loetle kõige olulisemad põhjused.
14 Millises gümnaasiumis sa õppisid? Palun kirjuta kooli nimi välja, ära kasuta lühendit.
15

Mis aastal lõpetasid keskkooli? Vali üks järgmistest vastustest.

16 Vanus:

17 Sugu:
18

Sinu e-posti aadress. Lisa, kui soovid osaleda sTARTUp Day pääsmete loosis või fookusgrupi intervjuus.

19 Kui soovid osaleda fookusgrupi intervjuus, tee allolevasse lahtrisse märge. Intervjuud toimuvad Tartus. Kõik, kes osalevad fookusgrupi intervjuus, saavad sTARTUp Day pääsme. Intervjuule kutsume 10 inimest.
Soovin osaleda Tartu Ülikooli poolt korraldatavas fookusgrupi intervjuus
20 Kui soovid osaleda sTARTUp Day pääsmete loosis, siis tee allolevasse lahtrisse märge. Loosime välja kolm sTARTUp Day pääset ja kolm Tartu Ülikooli pusa. Loosis osalemiseks jäta kindlasti ka oma e-posti aadress, et saaksime sinuga ühendust võtta.
Soovin osaleda sTARTUp Day pääsmete loosis