Külastaja uuring Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnas


Kallis külastaja!

Uuringu eesmärk on välja selgitada Teie rahulolu ja valikuid mõjutavad tegurid Lahemaa rahvuspargi piirkonda külastades. Saadud tagasiside aitab mõista Teie soove ja rahulolu ning seeläbi parendada Teie külastuskogemust.

Küsitlusele vastamine võtab aega kuni 12 minutit. Küsimustik on anonüümne.

Soovi korral palun jagage ankeeti enda tutvusringkonnas.

Lisaküsimuste korral pöörduge: Tatjana Koor, tatjana.koor@ut.ee (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž)

Küsimustikus on 27 küsimust.

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.

Reisikäitumine ja ostuotsust mõjutavad tegurid

1 Kui tihti käite puhkusereisil välismaal?
3 või enam korda aastas
2 korda aastas
1 kord aastas
1 kord kahe aasta jooksul
harvem
ei käi välismaal puhkamas
2

Kui tihti käite puhkusereisil kodumaal?

3 või enam korda aastas
2 korda aastas
1 kord aastas
1 kord kahe aasta jooksul
harvem
ei käi kodumaal puhkamas
3 Kui kaua tavapäraselt puhkusereis välimaal kestab?
1 päev
2-3 päeva
4-5 päeva
6-7 päeva
kauem kui 7 päeva
4 Kui kaua tavapäraselt puhkusereis kodumaal kestab?
1 päev
2-3 päeva
4-5 päeva
6-7 päeva
kauem kui 7 päeva
5 Mis on teie puhkuse reisi eesmärk? (valige kõik sobivad vastused)
looduspuhkus
kultuuripuhkus (sh sündmused)
spaapuhkus
rannapuhkus
perepuhkus
aktiivne puhkus (aktiivsete tegevuste harrastamine)
uute sihtkohtade avastamine
kaitsealade (sh rahvusparkide) külastamine
Muu:
6 Milline puhkaja olete? (valige üks vastus)
Aktiivne – reisil olles tahan võimalikult palju kogeda ja näha
Passiivne – soovin veeta iga päev osa ajast majutuskohas või rannas ja külastada sihtkohas vaid mõnda kohta
ei oska öelda
7  Kust otsite informatsiooni sihtkoha kohta? (valige kõik sobivad vastused)
sisestan märksõna otsingumootorisse (nt Google)
riigi ametlikest reisiportaalidest (nt puhkaeestis.ee)
kohalike omavalitsuste kodulehtedelt
kohalike ettevõtete kodulehelt
paberkandjal voldikutest ja brošüüridest
sotsiaalmeediast (nt Facebook, Twitter)
broneerimisportaalidest (nt booking.com, Tripadvisor)
reisikorraldajalt
sõpradelt / tuttavatelt
turismiinfopunktist
Muu:
8 Milliseid aktiivseid tegevusi soovite teha loodusturismi sihtkohas viibides? (valige kõik sobivad)
jalutamine piirkonnas tähistatud õpperadadel
aktiivsed tegevused vees (nt kanuusõit, sukeldumine)
aktiivsed tegevused maismaal (nt rattasõit, ratsutamine)
talispordialade harrastamine
seikluspargi külastamine
Muu:
9 Millised tegurid on Teie jaoks olulised loodusturismi sihtkoha (sh kaitsealade) külastamisel? (hinnake kõik tegurid)  
  ei ole oluline pigem ei ole oluline pigem oluline väga oluline ei oska öelda
Sihtkoha maine
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Puhtus ja kord
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Turvalisus
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Loodus
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Kultuur (sh sündmused)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Harivad loodusega seotud programmid
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Aktiivsed tegevused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Toitlustusteenused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Majutusteenused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Ostlemisvõimalused (sh suveniirid)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Ühistranspordi ühendused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Parkimisvõimalused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Viidad
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Info kättesaadavus enne reisi
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Info kättesaadavus reisi ajal
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Teenuste valik
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Tegevused lastele
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Võimalused erivajadustega külastajatele
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Matkarajad (mitmekesisus ja korrashoid)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Puhkealad (sh nende korrashoid)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Teenuste kvaliteet
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Teeninduse kvaliteet
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Teenuste hind
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Hinna ja kvaliteedi suhe
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Broneerimisvõimalused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Kohtade leitavus kaardirakenduses (nt Google Maps)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Üldmulje sihtkohast
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Säästva turismi põhimõtete järgimine
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Kohalik tooraine
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Kohalike suhtumine külastajatesse
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Teiste soovitused
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda
Lähedus kodule (koduriigile)
ei ole oluline
pigem ei ole oluline
pigem oluline
väga oluline
ei oska öelda

Hinnang Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnale kui sihtkohale

10

Nimetage 3 märksõna, mis Teile Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnaga seonduvad

11 Mitu korda olete külastanud antud sihtkohta viimase 5a jooksul?
1 kord
2-3 korda
4-5 korda
üle 5 korda
12 Millisel aastaajal olete külastanud antud sihtkohta? (valige kõik sobivad vastused)
kevadel
suvel
sügisel
talvel
13

Miks valisite antud sihtkoha? (valige kõik sobivad vastused)

varasem hea külastuskogemus
sõbrad/tuttavad, sugulased soovitasid
köitev reklaam
mitmekülgne teenuste valik
sobilik hinnatase
osalesin sündmusel
huvipakkuvad atraktsioonid / tegevused
looduskeskkond
hea asukoht
sihtkoht jälgib säästva turismi ja arendamise põhimõtteid
Muu:
14

Millise transpordivahendiga sihtkohta tulite? (valige üks vastus)

isikliku sõiduvahendiga
bussiga
rendiautoga
jalgrattaga
rongiga
Muu: 
15

Kellega koos Te sihtkohta külastasite? (valige kõik sobivad vastused)

üksi
elukaaslasega
perega
sõpradega
töökaaslastega
rühmaga (kuni 15 inimest)
rühmaga (enam kui 15 inimest)
Muu:
16 Mitu ööd viibite antud sihtkohas? (valige üks vastus)
1 öö
2-3 ööd
4-5 ööd
rohkem kui 5 ööd
ei ööbinud (jätke järgmine küsimus vahele)
17 Kus Te sihtkohas ööbite? (valige üks vastus)
külalistemaja
puhkemaja
hotell (sh spaahotell)
külaliskorter
kämping
sugulaste/tuttavate juures
telk
oman sihtkohas korterit/maja (nt suvila)
Muu: 
18 Kust Te saite infot antud sihtkoha kohta? (valige kõik sobivad vastused)
sisestasin märksõna(d) otsingumootorisse (Google)
riigi ametlikest reisiportaalidest (nt visitestonia.com)
kohalike omavalitsuste kodulehtedelt
kohalike ettevõtjate kodulehtedelt
kaitsealad.ee veebilehelt
loodusegakoos.ee veebilehelt
paberkandjal voldikutest ja brošüüridest
sotsiaalmeediast (nt Facebook, Twitter)
broneerimisportaalidest (booking.com, Tripadvisor)
reisikorraldajalt
sõpradelt / tuttavatelt
turismiinfopunktist
Muu:
19

Umbes kui palju raha Teil kulus sihtkohas ühe inimese kohta päevas?

  1-50 eurot 51-100 eurot 101+ eurot ei soovi vastata
Majutus
1-50 eurot
51-100 eurot
101+ eurot
ei soovi vastata
Toitlustus
1-50 eurot
51-100 eurot
101+ eurot
ei soovi vastata
Aktiivsed tegevused
1-50 eurot
51-100 eurot
101+ eurot
ei soovi vastata
Transport
1-50 eurot
51-100 eurot
101+ eurot
ei soovi vastata
20

Kui tõenäoliselt soovitaksite Lahemaa piirkonda oma sõpradele, tuttavatele, kolleegidele? (Palun andke hinnang 10 palli skaalal, kus 0 – ei soovita ja 10 – kindlasti soovitan)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - ei soovita üldse, 10 - soovitan kindlasti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21

Kas Te külastate antud sihtkohta edaspidi? (valige üks vastus)

ei
pigem ei
pigem jah
jah
ei oska öelda
22 Palun andke hinnang Lahemaa rahvuspargi piirkonnale. Palun hinnake kõiki tegureid.
  ei ole rahul pigem ei ole rahul pigem rahul väga rahul ei oska öelda
Puhtus ja korrashoid
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Turvalisus
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Loodus
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Kultuur (sh sündmused)
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Harivad loodusega seotud programmid
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Aktiivsed tegevused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Toitlustusteenused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Majutusteenused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Ostlemisvõimalused (sh suveniirid)
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Ühistranspordi ühendused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Parkimisvõimalused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Viidad
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Info kättesaadavus enne reisi
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Info kättesaadavus reisi ajal
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Võimalused erivajadustega külastajatele
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Tegevused lastele
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Matkarajad
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Puhkealad
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Teenuste kvaliteet
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Teeninduse kvaliteet
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Teenuste hind
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Hinna ja kvaliteedi suhe
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Broneerimisvõimalused
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Kohtade leitavus kaardirakendustes (nt Google Maps)
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Üldmulje sihtkohast
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Säästva turismi põhimõtete järgimine
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Kohaliku tooraine kasutamine
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
Kohalike suhtumine külastajatesse, abivalmidus
ei ole rahul
pigem ei ole rahul
pigem rahul
väga rahul
ei oska öelda
23

Palun selgitage, miks Te olite või ei olnud rahul?

Vastaja profiil

24 Teie sugu
25 Vanus
alla 18
19-25
26-35
36-45
46-55
56-65
üle 65
26 Teie haridus
põhiharidus
keskharidus
kutseharidus
kõrgharidus
Muu: 
27 Elukoht (riik, Eesti puhul maakond)