Noortekeskuste tegevuste uuring eriolukorra ajal


Käesolev küsimustik on koostatud Tartu Ülikooli Narva kolledži uurimisprojekti raames. Projekti eesmärgiks on analüüsida viiruse tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra ja sellega seotud piirangute mõju noorsootööle avatud noortekeskustes. Teie vastused on olulised, sest need annavad väärtuslikke teadmisi. Teaduslikel eesmärkidel läbiviidavat projekti teostab Narva kolledži noorsootöö õppekava meeskond, vajadusel saate lisainfot Maria Žuravljovalt Maria.Zuravljova@ut.ee 

Küsimustikule vastamine on anonüümne; kui vastustes peaks ilmnema sisu, mis võib olla seostatud konkreetse inimesega, tagatakse andmeid analüüsides konfidentsiaalsus. Küsitlustulemusi analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul.

Palume küsimustikule vastata ühel töötajal kogu noortekeskuse kohta (soovitavalt juht). 

NB! Noortekeskuste puhul, mille all tegutseb mitu struktuuriüksust võim mis tegutseb erinevates tegutsemiskohtades sh noortetubade vm nimetuse all, palume vastata igal struktuuriüksusel/tegutsemiskohal võimalusel eraldi.

Minu ametikohaks on
Noortekeskuse juht
Noortekeskuse noorsootöötaja
Noortekeskus, kus töötan, asub ...
Olen
Minu vanus täisaastates on

Kui suureks hindate eriolukorra tõttu kehtestatud piirangute mõju teie noortekeskuse tööle
igasugune mõju puudub
pigem väike mõju
keskmine mõju
pigem suur mõju
väga suur mõju

Millises mahus noortekeskuse tavategevusi on teie noortekeskus eriolukorras korraldanud?

  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
noorteinfo edastamine
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
ennetusalased temaatilised tegevused
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
noorte aktiivgruppide koordineerimine või toetamine
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
võrgustikutöö projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
huvitegevus
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
rahvusvaheline noorsootöö
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
tugiteenus
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
  Üldse mitte Harva Mitu korda nädalas Üks kuni kaks korda nädalas Iga päev
Muu, palun täpsusta
Üldse mitte
Harva
Mitu korda nädalas
Üks kuni kaks korda nädalas
Iga päev
Kas käivitasite eriolukorras oma noortekeskuses noortele tegevusi, mis on uued teie keskuses ja mida eelmises küsimuses ei mainitud?

Milliseid tehnilisi lahendusi kasutate eriolukorra ajal noorsootöö tegevuste korraldamiseks?

  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Facebook
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Youtube
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Skype
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Zoom
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
MS Teams
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
BigBlueButton
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
TikTok
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Padlet
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Discord
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
  Valdavalt Väga sageli Väga harva Mitte kunagi
Muu
Valdavalt
Väga sageli
Väga harva
Mitte kunagi
Kas teie keskuse noorsootöötajatele anti erikolukorra ajal keskuse pidajate/omanike poolt ülesandeid, mis ei mahu avatud noorsootöö määratluse alla (suunati tööle mujale)?

Kas on tegevusi, mida oleksite pidanud vajalikuks, kuid mida ei õnnestunud pakkuda?

Palun hinnake noorte huvi teie poolt noortele eriolukorra ajal pakutavate tegevuste vastu
  Noored olid väga huvitatud Noorte huvi oli küllaltki suur Huvi tekkis üksikutel noortel Noori ei huvitanud Ei pakkunud tegevust
projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
noorteinfo edastamine
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
ennetusalased temaatilised tegevused
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
noorte aktiivgruppide koordineerimine või toetamine
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
võrgustikutöö projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
huvitegevus
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
rahvusvaheline noorsootöö
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust
Muu
Noored olid väga huvitatud
Noorte huvi oli küllaltki suur
Huvi tekkis üksikutel noortel
Noori ei huvitanud
Ei pakkunud tegevust

Kas oli tegevusi, mille vastu noored tundsid huvi, kuid mida noortekeskus ei saanud pakkuda?

Palun järjestage, mis vanuses noored on olnud enim huvitatud teie noortekeskuses pakutud tegevustest eriolukorra ajal?

7-11 aastased
12-17 aastased
18-26 aastased
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme rahastamisega?
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme koostöös teiste valdkondade partneritega? 
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme digipädevustega?
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme digivahenditega?
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme vajalike üldiste juhiste saamisega?
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme toe ja nõustamise saamisega tegevuste pakkumise käigus?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid

 

Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme kommunikatsiooniga töötajate tasandil?
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis muid probleeme?
Palun hinnake, kust saite probleemide korral enim tuge ja kui tihti?
  Alati Sageli Harva Mitte kunagi
Lahendasin ise
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Koos kolleegidega
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Koostööpartneritelt teistest valdkondadest
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Teistelt noortekeskustelt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
KOVilt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Riigilt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Rahvusvahelistelt partneritelt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Noortelt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Valdkondlikult katusorganisatsioonilt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi
Mujalt
Alati
Sageli
Harva
Mitte kunagi

Milline on teie üldine hinnang noortekeskuse valmisolekule pakkuda tegevusi eriolukorras digivahendite toel?

olime selleks väga hästi valmis
olime selleks külllaltki hästi valmis
ei olnud selleks kuigi hästi valmis
ei olnud üldse valmis
Milliseks hindate valmisolekut järgnevate teemade lõikes?
  Väga heaks Küllaltki heaks Ei heaks, ega halvaks Küllaltki halvaks Väga halvaks
noortekeskuse varustatus digivahenditega
Väga heaks
Küllaltki heaks
Ei heaks, ega halvaks
Küllaltki halvaks
Väga halvaks
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 

  Väga heaks Küllaltki heaks Ei heaks, ega halvaks Küllaltki halvaks Väga halvaks
noorsootöötajate digipädevused
Väga heaks
Küllaltki heaks
Ei heaks, ega halvaks
Küllaltki halvaks
Väga halvaks
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 

  Väga heaks Küllaltki heaks Ei heaks, ega halvaks Küllaltki halvaks Väga halvaks
eriolukorras kasutatavate digilahenduste kättesaadavus
Väga heaks
Küllaltki heaks
Ei heaks, ega halvaks
Küllaltki halvaks
Väga halvaks
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 

  Väga heaks Küllaltki heaks Ei heaks, ega halvaks Küllaltki halvaks Väga halvaks
noorsootöötajate informeeritus digivahenditest
Väga heaks
Küllaltki heaks
Ei heaks, ega halvaks
Küllaltki halvaks
Väga halvaks
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 

Kas eriolukorras toimunud noorsootöö muudab teie hinnangul noortekeskuste tegevust ka pikas perspektiivis?

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. 

Millised on teie kogemused erinevate nutilahenduste kasutamisega eriolukorra ajal?

Facebook
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Youtube
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Skype
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Zoom
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
MS Teams
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
BigBlueButton
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
TikTok
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Padlet
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Discord
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele
Muu
kasutasime juba enne eriolukorda
soovisime kasutada, kuid polnud võimalik
kasutame eriolukorra ajal
soovime jätkata kasutamist pärast eriolukorra lõppu
soovitame ka teistele noorsootöökeskustele

Palun hinnake, mida on Teie keskusel vaja, et nutika noorsootööga jätkata/seda arendada?

parema riistvaraga arvutid
tarkvara litsentsid arvutitesse
kiirem netiühendus
internetiplatvormide kasutamise litsentsid
digipädevuse koolitusi töötajatele
paremini kättesaadavat IT-alast tugiteenust
muu

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata.