Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Noortekeskuste tegevuste uuring eriolukorra ajal

Käesolev küsimustik on koostatud Tartu Ülikooli Narva kolledži uurimisprojekti raames. Projekti eesmärgiks on analüüsida viiruse tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra ja sellega seotud piirangute mõju noorsootööle avatud noortekeskustes. Teie vastused on olulised, sest need annavad väärtuslikke teadmisi. Teaduslikel eesmärkidel läbiviidavat projekti teostab Narva kolledži noorsootöö õppekava meeskond, vajadusel saate lisainfot Maria Žuravljovalt Maria.Zuravljova@ut.ee 

Küsimustikule vastamine on anonüümne; kui vastustes peaks ilmnema sisu, mis võib olla seostatud konkreetse inimesega, tagatakse andmeid analüüsides konfidentsiaalsus. Küsitlustulemusi analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul.

Palume küsimustikule vastata ühel töötajal kogu noortekeskuse kohta (soovitavalt juht). 

NB! Noortekeskuste puhul, mille all tegutseb mitu struktuuriüksust võim mis tegutseb erinevates tegutsemiskohtades sh noortetubade vm nimetuse all, palume vastata igal struktuuriüksusel/tegutsemiskohal võimalusel eraldi.

(See küsimus on kohustuslik)
Minu ametikohaks on
(See küsimus on kohustuslik)
Noortekeskus, kus töötan, asub ...
(See küsimus on kohustuslik)
Olen
(See küsimus on kohustuslik)
Minu vanus täisaastates on
(See küsimus on kohustuslik)
Kui suureks hindate eriolukorra tõttu kehtestatud piirangute mõju teie noortekeskuse tööle
(See küsimus on kohustuslik)

Millises mahus noortekeskuse tavategevusi on teie noortekeskus eriolukorras korraldanud?

projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
noorteinfo edastamine
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
ennetusalased temaatilised tegevused
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
noorte aktiivgruppide koordineerimine või toetamine
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
võrgustikutöö projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
huvitegevus
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
rahvusvaheline noorsootöö
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
tugiteenus
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
Muu, palun täpsusta
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
Kas käivitasite eriolukorras oma noortekeskuses noortele tegevusi, mis on uued teie keskuses ja mida eelmises küsimuses ei mainitud?
Kirjeldage palun, milles see tegevus seisneb
(See küsimus on kohustuslik)

Milliseid tehnilisi lahendusi kasutate eriolukorra ajal noorsootöö tegevuste korraldamiseks?

Facebook
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Youtube
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Skype
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Zoom
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
MS Teams
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
BigBlueButton
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
TikTok
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Padlet
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Discord
Mille jaoks seda kasutasite?
(See küsimus on kohustuslik)
Muu
Palun täpsustage milliseid lahendusi
(See küsimus on kohustuslik)
Kas teie keskuse noorsootöötajatele anti erikolukorra ajal keskuse pidajate/omanike poolt ülesandeid, mis ei mahu avatud noorsootöö määratluse alla (suunati tööle mujale)?
Mis tüüpi ülesandedneed olid/kuhu tööle suunati?
Täpsustage, mis see oli
(See küsimus on kohustuslik)
Kas eriolukorra aja tööülesanded asendasid noorsootöötajate põhitöö ülesandeid keskuses või anti neid lisaks?
(See küsimus on kohustuslik)

Kas on tegevusi, mida oleksite pidanud vajalikuks, kuid mida ei õnnestunud pakkuda?

Millised tegevused need olid?
(See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake noorte huvi teie poolt noortele eriolukorra ajal pakutavate tegevuste vastu
projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine
noorteinfo edastamine
noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine
ennetusalased temaatilised tegevused
noorte aktiivgruppide koordineerimine või toetamine
mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)
võrgustikutöö projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine
huvitegevus
rahvusvaheline noorsootöö
Muu
Palun täpsustage, milliseid tegevusi
Muu
Palun täpsustage, milliseid tegevusi
Muu
Palun täpsustage, milliseid tegevusi
Muu
Palun täpsustage, milliseid tegevusi
Muu
Palun täpsustage, milliseid tegevusi
(See küsimus on kohustuslik)

Kas oli tegevusi, mille vastu noored tundsid huvi, kuid mida noortekeskus ei saanud pakkuda?

Millised tegevused need olid ja mis takistas?
(See küsimus on kohustuslik)

Palun järjestage, mis vanuses noored on olnud enim huvitatud teie noortekeskuses pakutud tegevustest eriolukorra ajal?

(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme rahastamisega?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme koostöös teiste valdkondade partneritega? 
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme digipädevustega?

Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid

(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme digivahenditega?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme vajalike üldiste juhiste saamisega?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme toe ja nõustamise saamisega tegevuste pakkumise käigus?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid

 

(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis probleeme kommunikatsiooniga töötajate tasandil?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Kas noorsootöö tegevuste pakkumisel eriolukorras tekkis muid probleeme?
Palun kirjeldage võimalusel, mis probleemid teil ilmnesid
(See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake, kust saite probleemide korral enim tuge ja kui tihti?
Lahendasin ise
Koos kolleegidega
Koostööpartneritelt teistest valdkondadest
Teistelt noortekeskustelt
KOVilt
Riigilt
Rahvusvahelistelt partneritelt
Noortelt
Valdkondlikult katusorganisatsioonilt
Mujalt

Palun täpsustage kust veel saite

(See küsimus on kohustuslik)

Milline on teie üldine hinnang noortekeskuse valmisolekule pakkuda tegevusi eriolukorras digivahendite toel?

(See küsimus on kohustuslik)
Milliseks hindate valmisolekut järgnevate teemade lõikes?
noortekeskuse varustatus digivahenditega
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
noorsootöötajate digipädevused
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
eriolukorras kasutatavate digilahenduste kättesaadavus
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
noorsootöötajate informeeritus digivahenditest
Võimalusel kirjeldage lühidalt, tooge näiteid 
(See küsimus on kohustuslik)
Kas eriolukorras toimunud noorsootöö muudab teie hinnangul noortekeskuste tegevust ka pikas perspektiivis?
Palun selgitage, miks
Palun selgitage, kuidas

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. 

Millised on teie kogemused erinevate nutilahenduste kasutamisega eriolukorra ajal?

Facebook
Youtube
Skype
Zoom
MS Teams
BigBlueButton
TikTok
Padlet
Discord
Muu
Palun täpsusta, mis see oli
(See küsimus on kohustuslik)

Palun hinnake, mida on Teie keskusel vaja, et nutika noorsootööga jätkata/seda arendada?

Palun selgitage, millest te veel puudust tunnete?
Muu
Palun selgitage, millest te veel puudust tunnete?

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata.