Lahkuminekujärgne lapsevanemate ja laste suhtlemise seos lapse heaolu ning õigustega lastevanemate arvates


Lugupeetud lapsevanem!

Olen Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse üliõpilane ning uurin oma lõputöös lahkuminekujärgse lapsevanemate ja laste suhtlemise seost lapse heaolu ning õigustega lastevanemate arvates. Küsitluse eesmärk on lahutuse või lahkumineku korral  suhtlemise olulisuse analüüsimine  lastevanemate arvamuste põhjal.

Küsimustik on mõeldud lapsevanematele, kes elavad koos lapsega, kelle teine vanem elab eemal ja lapsevanematele, kes ei ela enam lapsega koos. Mõlemad vanemad on selle küsimustiku vastajatena olulised, kuna nad on lastega seotud osapooled lapse heaolu ning õiguste tagajana.

Küsimustikus on 36 küsimust, millele vastamine võtab aega umbes 15-20 minutit. Küsimustik on anonüümne ning tulemusi kajastatakse üldistatult. Küsimustiku täitmisel palun tähistada vastuse variant, mis kattub või on kõige sarnasem Teie olukorraga või väljendab kõige selgemalt Teie arvamust.

Loodan, et peate teemat enda ja oma laste huvides oluliseks ning saate küsimustiku täita. Teie isiklikud kogemused, mõtted ja arvamused on kaalukad, mõjutades eelkõige laste huve ning heaolu.

Suur tänu küsimustikule vastamise eest!

Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda taivib@gmail.com

Taivi Babatunde

 

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.