Olete selle küsimustiku täitnud 0%
Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Tudengite erialavalik ja mälestused õppimiskogemustest

Hea uuringust huvitatu!

Antud küsimustik on loodud uuringu “Tudengite erialavalik ja mälestused õppimiskogemustest” raames ning küsimustiku eesmärgiks on saada ülevaade tudengite erialavalikutest ning esimesi õppimiskogemusi puudutavatest mälestustest. Küsimustikus palutakse meenutada ja kirjeldada enda mälestusi esimestest õppimiskogemustest ning vastata nende kohta käivatele küsimustele. Küsimustele vastamine võtab aega umbes 20 minutit. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik ja sellest on võimalik igal ajahetkel loobuda katkestades küsimustele vastamise. Küsimustikule vastajate vahel loositakse välja viis 10 euro väärtusega Rahva Raamatu kaupluse kinkekaarti. Loosis osalemine on vabatahtlik. Uuringu lõpus kuvatakse osalejatele kood ning juhised loosis osalemiseks. Loosis osalemiseks palutakse soovijatel vabalt valitud meiliaadressi kaudu edastada kuvatud kood esitatud meiliaadressile. Võitjatega võetakse ühendust sama meiliaadressi kaudu.

Küsitlusele vastamisega jätkates annate oma nõusoleku uuringus osalemiseks. Vastuseid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse anonüümsel kujul ning käsitletakse uuringus üldistatud kujul ehk kogutud vastused ei ole seostatavad vastaja isikuga. Uurimuses kogutud informatsiooni kasutatakse teaduslikel eesmärkidel ning sellele on ligipääs ainult uuringu läbiviijatel. Vastused hoiustatakse anonüümse andmefailina välisel kõvakettal TÜ psühholoogia instituudis kuni 2033.aasta detsembrini. Koodi kasutamine loosimisel osalemiseks tagab, et küsimustiku vastused ei ole seostatavad loosis osalemiseks edastatud meiliaadressiga. Samuti võib loosis osalemisel edastada koodi endale sobiva meilikontakti alt ning nime ja muu info edastamine pole vajalik. Loosimine toimub juhuslikkuse alusel. Loosis osalejate kontaktid kustutatakse ning uuringu tarbeks loodud meilikonto suletakse kohe peale loosi toimumist ning võitjatele kinkekaardi edastamist.

Küsimustiku täitmise eest on Tartu Ülikooli psühholoogiatudengitel võimalus saada 0,5 katsepunkti. Selleks palume edastada oma nime, küsimustiku lõpus esitatud koodi ning kursuse, mille raames katsepunkte kogutakse meiliaadressile henriette.uustalo@ut.ee.

Tekkinud küsimuste korral saab ühendust võtta uuringu läbiviijatega aadressil henriette.uustalo@ut.ee või pirko.tougu@ut.ee. Kui Teil tekib küsimusi projektis osaleja õiguste kohta, siis pöörduge palun Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee poole telefonil 737 6215 või e-posti aadressil eetikakomitee@ut.ee.

Selles küsimustikus on 35 küsimust.
Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Vastajat ei tuvastata, välja arvatud juhul, kui mõnes küsimuses vastaja kohta spetsiaalselt andmeid küsitakse.

Kui täidate tunnuskoodiga küsimustikku, läheb tunnuskoodi vaja ainult selleks, et kindlaks teha, kas olete küsimustiku täitmise lõpetanud. Tunnuskoode ei ole võimalik küsimustiku vastustega kokku viia.