Jūs baigėte 0% apklausos.
Dėmesio: „JavaScript“ vykdymas yra išjungtas jūsų naršyklėje arba šioje svetainėje. Gali būti, kad negalėsite atsakyti į visus šios apklausos klausimus. Patvirtinkite naršyklės parametrus.

Gerbiamas respondente

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie stambiųjų plėšrūnų priimtinumą. Kviečiame atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus.

Stambūs plėšrūnai (lūšis, vilkas ir rudasis lokys) yra kontraversiškai vertinamos žinduolių rūšys ne tik Lietuvoje. Vien nuomonių skirtumai apie priimtiną vilkų populiacijos dydį, jų daromą žalą gyvulių augintojams ir kasmet naujai nustatomą sumedžiojimo limitą kasmet atsispindi šimtuose komentarų įvairiuose socialiniuose tinkluose.

Platesniu mastu lietuvių nuomonė apie stambiuosius plėšrūnus buvo tiriama prieš 15 metų. Nuo to laiko šalyje vilkų skaičius padidėjo dešimteriopai, lūšių – bent šešis kartus, Lietuvoje vis dažniau stebimi rudieji lokiai, plėšrūnų fauna pasipildė nauja rūšimi – šakalu. Pokyčiai įvyko ir kitose Baltijos šalyse, todėl norėtume tyrimą pakartoti.

Vertinsime ir palyginsime nuomones apie stambiuosius plėšrūnus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iš anksčiau yra žinoma, kad įvairių visuomenės grupių nuomonės apie vilkus, lūšis ir ruduosius lokius labai skiriasi, nuo ypač teigiamos iki ypač neigiamos. Žmonių požiūrį žinoti labai svarbu planuojant šių gyvūnų
populiacijų apsaugą ir valdymą, nes dėl plėšrūnų neretai kyla konfliktai. Kai kuriuose klausimuose įtraukėme ir šakalus. Šakalai nepriskiriami stambiems plėšrūnams, tačiau tolesnis jų populiacijos augimas gali turėti įtakos kitų stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymui.

Jūsų dalyvavimas yra svarbus, nes šio tarptautinio tyrimo rezultatai papildys populiacijų valdymą mokslinėmis rekomendacijomis, prisidės prie žmonių ir stambiųjų plėšrūnų konfliktų priežasčių suvokimo. Mums svarbūs įvairaus amžiaus, skirtingų vietų ir įvairių profesijų žmonių atsakymai. Kiekvienas atsakymas papildo bendrą nuomonę ir įžvalgas apie stambiųjų plėšrūnų priimtinumą visuomenei. Nuo 2005–2006 metų, kai buvo vykdoma panaši apklausa, pasikeitė ne tik stambiųjų plėšrūnų skaičius. Pokyčiai vyko gamtoje ir visuomenėje, dėl to žmogaus ir plėšrūnų santykiai, tuo pačiu ir jų priimtinumas visuomenei, gali būti nebe tokie pat.
Apklausą sudaro 5 dalys: I Stambieji plėšrūnai ir visuomenė, II Laukiniai gyvūnai ir visuomenė, III Klausimynas medžiotojams, IV Klausimynas ūkininkams ir bitininkams, ir V Bendra informacija (apie respondentą). Atsakymams prireiks apie 20 minučių. Atsakyti į klausimus galima tik vieną kartą. Laukiame atsakymų iš vyresnių negu 15 metų respondentų. Jei esate jaunesni, perduokite klausimyną šeimos nariui, kurio gimtadienis bus greičiausiai.

Respondentai nėra identifikuojami, jūsų tapatybė išliks konfidenciali. Studijos rezultatai bus apibendrinti ataskaitose, mokslinėse publikacijose, konferencijų pranešimuose. Nei vienas atsakymas nėra susietas su jūsų tapatybe, demografiniai ir sociologiniai duomenys apie respondentus bus naudojami tik imties apibūdinimui. Respondentai patys nusprendžia, ar dalyvauti apklausoje. Jūs galite atsisakyti, arba pasitraukti bet kuriame apklausos etape, nenurodant apsisprendimo priežasčių.

Skirtingai nuo ankstesnės apklausos, respondentams bus sudaryta galimybė savo atsakymus pateikti elektroniniame formate, pildant klausimyną internetu. Numatoma, kad apklausos vyks balandžio-birželio mėnesiais. Apie tyrimo pradžią informuosime ir nuorodas pateiksime Gamtos tyrimų centro, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Vilniaus Universiteto tinklapiuose, socialiniuose tinkluose.

Tyrimą vykdo Gamtos tyrimų centras, Latvijos valstybinis Miškų tyrimo institutas ir Tartu universitetas. Kontaktinis asmuo Lietuvoje: Linas Balčiauskas, linas.balciauskas@gamtc.lt. Esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus.

Labai tikimės ir būsime dėkingi, kad prisidėsite prie tarptautinio mokslininkų inicijuoto tyrimo, kuris bus panaudotas informuojant gamtosauginių sprendimų priėmėjus!

There are 57 questions in this survey.