Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Üliõpilased ja ülikoolis kirjutamine: TÜ õppejõudude küsitlus

Küsitlus on koostatud Tartu ülikooli õppejõududele. Küsitluse eesmärk on selgitada välja, milliseid tekste üliõpilastele ülikoolis kirjutada antakse, kuidas nende tekstide kirjutamist juhendatakse ning mis on õppejõu pilgu läbi üliõpilastele kirjutamisel raske ja vajaks seega rohkem toetamist.

Samateemaline küsitlus viiakse läbi ka üliõpilaste seas. Küsitluste tulemusi kasutatakse üliõpilaste tekstiloome oskuste uurimiseks ja ülikoolis kirjutamist toetavate õppematerjalide loomiseks.

Küsitlused toimuvad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi projekti "Protsessikeskne tekstiloome gümnaasiumis ja ülikoolis: tõenduspõhine teadmus ja praktikad" raames. Küsitlusega kogutud andmeid kasutame isikustamata kujul.

Järgnevale küsimustikule vastamine võtab aega umbes 15 minutit. Küsimustikku on soovitatav täita arvutis, mitte mobiilseadmes, kuna viimase ekraan on mõne küsimuse vastusevariantidest tervikpildi saamiseks liiga väike. Küsimustiku lõpust leiate lingi valmimisjärgus olevale veebipõhisele kirjutamisõpikule, mille edasisel täiendamisel on plaanitud võtta arvesse ka siinsest uurimusest saadavat infot.

Lisainfo küsitluse kohta: Ilona Tragel, 

Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Vastajat ei tuvastata, välja arvatud juhul, kui mõnes küsimuses vastaja kohta spetsiaalselt andmeid küsitakse.

Kui täidate tunnuskoodiga küsimustikku, läheb tunnuskoodi vaja ainult selleks, et kindlaks teha, kas olete küsimustiku täitmise lõpetanud. Tunnuskoode ei ole võimalik küsimustiku vastustega kokku viia.