Lähisuhted, hoiakud ja enesehinnang


Küsimustik on koostatud lähisuhete seoste uurimiseks hoiakute ja enesehinnanguga. Küsimustikku on oodatud täitma kõik hetkel vähemalt 6 kuud püsivas suhtes olnud inimesed. Iga paar saab kokku vaid ühe korra vastata. Küsimustik koosneb neljast osast, kolm esimest osa on täitmiseks uuringus osalejale ja neljas, lühem, osa tuleb lingiga saata oma partnerile privaatselt täitmiseks.

Tere!

Oled hakkamas täitma küsimustikku lähisuhete, hoiakute ja enesehinnangu kohta. Tulemuste tõesuse huvides palume vastata täiesti ausalt, nagu Sina näed ja aru saad. Sinu vastuste konfidentsiaalsus on tagatud. Palun tee enne täitmist kindlaks, et Sinu partner on samuti nõus lühikese küsimustiku täitma!

Selleks, et Sinu ja Sinu partneri vastuseid hiljem kokku viia, palume Sul mõelda välja ka varjunimi või kood, mis hiljem koos lingiga partnerile edastada. Samuti palume teil mõlemal oma osa üksteisest eraldi ja privaatselt täita!

Kui soovid saada hiljem tagasisidet uuringu tulemuste kohta, saad jätta oma meiliaadressi.

Küsimustikus on 10 küsimust.

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.