Esitame Sulle 15 küsimust, mis põhinevad Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) andmetel. Vaata, kas sinu teadmised lähevad kokku ESS andmetega. Kui oled küsimustele ära vastanud ja vajutad all paremas nurgas "JÄRGMINE", saad teada, kuidas Sul läks ning vajutades all paremas nurgas "ESITA", on Sul võimalus näha, kuidas teised mängijad on vastanud.

Head mängimist!

1 Millise 2016 ESSis osalenud riigi vastajatest oli proportsionaalselt enim lahutanuid?
Tšehhis
Soomes
Eestis
2 Aastal 2016 oli keskmiselt kõige pikem töönädal Tšehhis. Mitu tundi tšehhid keskmiselt nädalas töötasid (k.a. ületunnid)?
42 tundi
46 tundi
48 tundi
3 Millises 2016 ESSis osalenud riigis kulus vastajatel ESSi põhiküsimustiku täitmisele kõige vähem aega?
Iirimaal
Iisraelis
Prantsusmaal
4 Kui vana oli vanim vastaja, keda 2016. aastal ESSi raames küsitleti?
91
94
100
5 Mitme erineva koduse keele rääkijaid küsitleti 2016. aasta ESSis kõigis maades kokku?
71
127
161
6 Millise riigi elanikud peavad enda jaoks rikkust keskmiselt kõige olulisemaks?
Venemaa
Leedu
Eesti
7 Millise riigi elanike jaoks on reeglite järgimine keskmiselt kõige tähtsam?
Poola
Saksamaa
Eesti
8 Millise riigi elanikud on kõige vähem rahul oma tervishoiusüsteemiga?
Eesti
Venemaa
Leedu
9 Millises riigis ollakse kõige vähem usaldavad teiste inimeste suhtes?
Venemaal
Portugalis
Eestis
10 Millises riigis kulutavad inimesed nädalas kõige enam aega uudiste jälgimisele?
Eestis
Itaalias
Šveitsis
11 Millises riigis usaldavad inimesed kõige vähem oma riigi parlamenti?
Eestis
Itaalias
Poolas
12 Millises neist riikidest paigutavad inimesed end parem-vasak skaalal kõige parempoolsemateks?
Eestis
Iisraelis
Ungaris
13 Millises neist riikidest peavad inimesed end kõige vähem religioosseteks?
Eestis
Rootsis
Tšehhis
14 Millises neist riikidest muretsevad inimesed kõige enam kliimamuutuste pärast?
Eestis
Saksamaal
Soomes
15 Millise riigi elanikud peavad võimalust ise otsuseid langetada keskmiselt kõige vähem oluliseks?
Eesti
Leedu
Venemaa

Küsimuste register

1Küsimused