Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehe tagasiside


Küsimustik on loodud EPIKoja veebilehe kasutamise mugavuse kohta tagasiside kogumiseks.

Küsimustik on täiesti anonüümne ja võtab aega vahemikus 5-10 minutit.

Muude küsimuste ja ideede korral saab ühendust võtta e-maili aadressil arendaja@epikoda.ee.

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.

Kuidas sattusite Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehele?
Otsingumootori otsingu tulemusena (Google, Bing jpt)
Sotsiaalmeedia lingi kaudu (Facebook, Twitter jpt)
Otselink mõnelt muult veebilehelt
Kellegi soovitusel
Muu
Mis on veebilehe külastamise põhjus?

Kui tihti Te külastate www.epikoda.ee lehekülge?
Igapäevaselt
Paar korda nädalas
Paar korda kuus või vähem
Teie vanus:

Teie kõrgeim omandatud haridustase:
Algharidus
Põhiharidus
Keskharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus
Kas Teil on puue/erivajadus?
Liikumispuue
Intellektipuue
Nägemispuue
Kuulmispuue
Muu erivajadus/puue
Puue puudub

Kas vajate arvuti kasutamiseks abivahendeid?

Kasutan ekraanilugemistarkvara
Kasutan kõnesüntesaatorit
Kasutan spetsiaalset klaviatuuri/hiirt/muud sarnast seadet
Kasutan mingit muud abivahendit
Ei kasuta abivahendeid

Soovi korral saate siia kirjutada täpsustavat infot kasutatavate abivahendite kohta.

Kui tähtis on abivahendite kasutamine Teie jaoks Interneti kasutamise mugavuse juures? 
Hädavajalik
Palju
Keskmiselt
Vähe
Mitte üldse
Kuidas mõjutavad abivahendid just Epikoja veebilehe kasutamist?
Teevad lehe kasutamise mugavamaks
Teevad lehe kasutamise keerulisemaks
Vastust pole
Mis teeb mugavamaks/keerulisemaks?

Epikoja esilehel on kolm kiirnuppu: "Erivajadusega inimesele", "Lapsevanemale, "Spetsialistile". Kas antud jaotus on loogiline ja aitab soovitud infoni mugavalt jõuda?
Jah
Ei
Vastust pole
Kas Epikoja veebilehel on mingi informatsioon, mis võiks olla paremini kättesaadav või mingi lisafunktsionaalsus, mille lisamine teeks kasutamise lihtsamaks (nt read-only funktsioon, mis kuvab ainult tekstisisu ja peidab pildid/graafilise materjali)?

Hinnake 10 punkti skaalal, kui palju nõustute allpool toodud väidetega; 10 - nõustun täielikult, 0 - ei nõustu üldse.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vastust pole
Veebilehe ülesehitus on intuitiivne ja loogiline - leian vajaliku info kiirelt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Veebilehe kujundus on mulle meelepärane ja ei tekita segadust
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Veebilehel kasutatud värvid on sobilikud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Ligipääsetavuse alamenüü navigatsiooniribal (lehe ülaservas) teeb veebilehe kasutamist mugavamaks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Veebilehel menüü kasutamise ja navigeerimisega probleeme ei teki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA
Veebilehel olevad tekstid on mugavalt loetavad ja arusaadavad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA

Kui olete lugenud Epikoja uudiskirja, kas olete selle praeguse vormiga rahul?

Kui ei, siis mida muudaksite, et asja paremaks teha?

Kuidas hindaksite kokkuvõttes Epikoja veebilehe kasutamise kogemust?

5 - Ideaalne
4 - Mugav kasutada, kuid mõnda asja muudaks
3 - Rahuldav
2 - Kohutav kogemus, muuta tuleks palju
1 - Kasutuskõlbmatu
Mida muudaksite või teeksite teistmoodi mugavama kasutajakogemuse jaoks?