Liikuma Kutsuv Kooli personali küsimustik 2018


Hea koolipere liige,

Käesolev küsimustik aitab kaardistada koolitöötajate arvamusi ja kogemusi liikumisvõimaluste kohta koolipäeva jooksul ning aitab teie koolil kavandada edasisi tegevusi. Küsimustik on mõeldud kõigile koolitöötajatele (õpetajatele, juhtkonnale ja tugipersonalile). Uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid suurem vastanute arv võimaldab saada täpsema ülevaate teie koolipere hoiakutest ning soovidest. Vastused kogub kokku ja analüüsib üldistatud kujul Tartu Ülikooli liikumislabor. Igale küsitluses osalevale koolile antakse koondkokkuvõtte, kus pole võimalik eristada üksikute vastajate vastuseid. Teil on õigus vastamine igal hetkel katkestada. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit. Kui olete valmis alustama, siis vajutage palun „Järgmine“

  

Küsimustikus on 26 küsimust.