Emakeele õppevara küsimustik


Hea õpetaja!

 

Siinne küsimustik on koostatud õppekirjanduse osakonna eestvedamisel eesmärgiga koguda õpetajate arvamusi ja hinnanguid Eesti koolides käesoleval ajal kasutusel olevate aabitsate kohta. Seoses sellega palume Teie abi, et uurida  õpetajate hinnanguid erinevate aabitsakomplektidele laste suulise keelekasutuse, lugemise ja kirjutamise oskuste, motivatsiooni ja üldiste õpioskuste arendamisel.

 

Iga arvamus on oluline ja oleme väga tänulikud, kui leiate aega küsitluse täitmiseks. Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 10 minutit.

 

Vastamine on anonüümne, küsitlusest tehakse järeldused üldistustena kõikide vastajate peale kokku.

 

Ette tänades,

Eesti Lugemisühingu õppekirjanduse osakonna liikmed Piret Soodla ja Mare Müürsepp,

Tartu Ülikooli eripedagoogika 3. aasta üliõpilane Ruth Vaik-Luga