Üleilmse Eesti veebi uuring


 

Hea sõber!

 

 

Tore, et asud vastama küsimustele, aitamaks käima panna 

 

kodanikualgatuse põhiselt loodavat üleilmset Eesti veebi.

 

Püüame üheskoos täpsustada huvisid ja ootusi,

 

mida see veeb peab hakkama tegema ja kuidas saab seda kasutada.

 

Selleks vajame Sinu abi.

 

 

Tervitusega,

 

Üleilmse Eesti veebi tegijate töörühm

 

____________

 

Järgnevalt loetleme üleilmse Eesti veebi eesmärke ja võimalusi ning küsime nende kohta Sinu arvamust.

 

Vastamisel vali palun sobivaim vastusevariant või lisa oma ettepanek.

 

 

Küsimustele vastamine võtab aega ligikaudu 15 minutit.

 

 

Kui soovid selle küsitluse ja veebi kohta rohkem teada saada, 

 

kirjuta palun Tartu Ülikooli sotsioloog Andu Rämmerile aadressil andu.rammer@ut.ee.

 

1. VEEBI EESMÄRK

Üleilmne Eesti veeb ühendab inimesi, kes soovivad panustada Eesti elu edendamisse Eestis ja kaugemal, aitab luua uusi kontakte, leida koostööpartnereid, toetada üksteist nii veebis kui ka elus.

 

Soovime tugevdada eestlaste aktiivsust üle maailma, eesti kultuurielu ja kodanikuühiskonda.

 

Olulisel kohal on ka usaldusväärse praktilise abi vahendamine.

Kas Sina näed vajadust sellise veebi järele?

Jah, kindlasti
Ilmselt küll
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda

2. VEEB kui INFO- JA KULTUURIVÄRAV

Meie veebi andmebaasist võid leida koostööpartnereid, külalisesinejaid aktusele, esinemiskohti kooridele või hobikaaslasi.

 

Koostame üleilmse Eesti sündmuste kalendri.

 

Edastame linke kirjutistele Eesti, Välis-Eesti ja rahvusvahelisest ajakirjandusest.

 

<i>Veebi Seltsimajast</i> pääseb juurde arhiividele, teadus-, kultuuri- ja mäluasutustele, seal on Eesti koolide ja organisatsioonide kontaktid.

Kuivõrd Sind huvitab …

  Väga huvitab Küllaltki huvitab Pigem ei huvita Ei huvita üldse Ei oska öelda
üleilmne Eesti sündmuste ja ürituste kalender
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
Eesti seltside ja organisatsioonide andmebaas
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
jooksev info eestlaste tegemistest üle maailma
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
Eesti kohta käivate kirjutiste ja Eesti meedia tipplugude lingikogu
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
veebipõhise õppe võimalused (sh keel, tants, laul)
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
veebikontserdid ja etendused
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
Eestis toimuvate teadusürituste veebipõhise jälgimise ja osalemise võimalused
Väga huvitab
Küllaltki huvitab
Pigem ei huvita
Ei huvita üldse
Ei oska öelda
 Palun vali igas reas üks vastus

Kuivõrd Sina oled huvitatud <i>Infovärava</i> loomisele ja täiendamisele kaasa aitama?

Olen …

väga huvitatud
küllaltki huvitatud
pole eriti huvitatud
pole üldse huvitatud
Ei oska öelda

3. VEEB kui ÜHINE ARUTELURUUM

Üleilmses Eesti veebis on arutluskeskkond, mis võimaldab kaasamõtlemist ja Eesti elu edendamist. 

Kuivõrd on Sulle oluline, et …

  Väga oluline Küllaltki oluline Pole eriti oluline Pole üldse oluline Ei oska öelda
üleilmses Eesti veebis oleks arutluskeskkond
Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda
aruteluruumis saaks arvamust avaldada ja kommenteerida üksnes oma pärisnime alt
Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda
aruteluruum oleks nähtav vaid veebi registreeritud kasutajatele
Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>

Kuivõrd oleksid ise valmis sellises arutelukeskkonnas oma arvamust avaldama?

Kindlasti
Ilmselt küll
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Kas soovid seoses veebi aruteluvõimalustega veel midagi öelda? Palun kirjuta!

4. VEEB kui ÜHISTEGEVUS

Ühistegevuseks on veebis mitu võimalust.

 

<i>Aitaja</i> – saad paluda väikseid teeneid ja neid teistele osutada, näiteks olla giidiks, tõlgiks, leida või pakkuda öömaja.

 

<i>Talguplats</i> - saad luua sidemeid ja leida kaasalööjaid algatuste elluviimiseks.

 

<i>Korjanduskarp</i> - saad teha annetusi.

Kuivõrd Sa oleksid valmis …..

  Kindlasti valmis Pigem valmis Pigem mitte Kindlasti mitte Ei oska öelda
Aitaja keskkonnas abi otsima
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Aitaja kaudu teisi abistama
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Talguplatsil algatusi välja pakkuma
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Algatustes kaasa lööma
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Korjandust vajavaid ideid välja pakkuma
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
Korjanduskarbi kaudu annetama
Kindlasti valmis
Pigem valmis
Pigem mitte
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>

<i>Aitajas, Talguplatsil</i> või <i>Korjanduskarbis</i> tehtud heateod annavad tunnustuspunkte, mida näeb veebi kasutaja profiili juures. 

Kuivõrd on Sulle oluline sellise tunnustuse olemasolu?

Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda

5. VEEB kui TURUPLATS

<i>Turuplatsil</i> võivad kasutajad pakkuda ja vahendada tooteid ja teenuseid, avaldada müügi- ja ostukuulutusi, läbi viia oksjoneid, arendada eksporti ja importi.

Kuivõrd oluline on Sulle ärisuhete arendamise võimalus <i>Turuplatsi</i> kaudu? 

Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda

Milliste teenuste kasutamisest või teistele pakkumisest oled huvitatud?

  Väga huvitatud Küllaltki huvitatud Pole eriti huvitatud Pole üldse huvitatud Ei oska öelda
Ärikataloog
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Äri väljaspool elukohamaad (eksport ja import)
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
E-äri (e-kaubamajad, IT lahendused: veebidisain ja äpid jms)
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Tõlke- ja toimetamistööd
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Giiditeenused
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Majutus ja muud reisiteenused
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Veebioksjonid
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Osta-Müü-Vaheta
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Hooajatööd
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>
Muu teenus. Palun kirjuta!

Kuivõrd oluline on, et <i>Turuplats</i> oleks kasutatav ainult registreeritud kasutajatele?

Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda

6. VEEB kui SUHTLUSPAIK

<i>Käepigistuse</i> keskkond võimaldab igas maailma paigas teistele oma asukohta näidata ja näha, kes eestlastest on läheduses. Asukoha näitamine on märk sellest, et ollakse avatud suhtluseks, Sulle võib julgelt ligi astuda ja tere öelda.

 

<i>Tutvuse</i> keskkonnas saad veebi kasutajate seast otsida ja leida uusi sõpru. 

Kuivõrd oled huvitatud …

  Väga huvitatud Küllaltki huvitatud Pole eriti huvitatud Pole üldse huvitatud Ei oska öelda
Käepigistuse keskkonnast
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
Tutvuse keskkonnast
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>

7. KASUTAJAKONTO VEEBIS

Kasutajakonto loomisel saad kirja panna oma eriala, huvid, seltsitegevuse ja asukoha ning jagada enda kohta ka muud infot, mida vajalikuks pead. 

Kui oluline on Sulle, et …

  Väga oluline Küllaltki oluline Pole eriti oluline Pole üldse oluline Ei oska öelda
konto saaks avada vaid oma pärisnime all
Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda
kasutajate info oleks nähtav vaid registreeritud kasutajale
Väga oluline
Küllaltki oluline
Pole eriti oluline
Pole üldse oluline
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>

Kuivõrd oled huvitatud …

  Väga huvitatud Küllaltki huvitatud Pole eriti huvitatud Pole üldse huvitatud Ei oska öelda
veebi kaudu enda kohta käiva info jagamisest
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
teiste kasutajate poolt jagatud infoga tutvumisest
Väga huvitatud
Küllaltki huvitatud
Pole eriti huvitatud
Pole üldse huvitatud
Ei oska öelda
 <b>Palun vali igas reas üks vastus</b>

8. LISAVÕIMALUSI

Millistes tegevustes sooviksid üleilmse Eesti veebi vahendusel veel osaleda? Palun kirjuta!

Mis keeltes lisaks eesti keelele peaks üleilmne Eesti veeb toimima?
Inglise
Vene
Saksa
Soome
Rootsi
Läti
Muu:

Kuidas Sinu arvates selline veeb ennast majandama peaks? Palun kirjuta!

9. VEEB SINU ELUS

Kui tõenäoliselt Sa …

  Väga tõenäoliselt Küllalt tõenäoliselt Mitte eriti tõenäoliselt Kindlasti mitte Ei oska öelda
hakkad üleilmse Eesti veebi kasutajaks
Väga tõenäoliselt
Küllalt tõenäoliselt
Mitte eriti tõenäoliselt
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
oled valmis veebi loomisele ise kaasa aitama
Väga tõenäoliselt
Küllalt tõenäoliselt
Mitte eriti tõenäoliselt
Kindlasti mitte
Ei oska öelda
 Palun vali igas reas üks vastus

10. VEEBI KASUTAJA

Veebi tegemisel on oluline lähtuda kasutajatest ja nende huvidest.

 

Järgnevalt on kirjeldatud üleilmse Eesti veebi võimalikke kasutajaid. Palun märgi, kuivõrd selline inimene Sinule sarnaneb.

Ta on uhke oma rahvuskultuuri ja riigi üle. Talle on oluline eesti keele ja kultuuri püsimine. Tähtis on töötada selle nimel, et side eesti keele ja kultuuriga säiliks ka välismaal.

 

See inimene …

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Ta on kaasaegne liikuva eluviisiga inimene, kes otsib aktiivselt võimalusi oma plaanide teostamiseks. Talle meeldib olla iseenda peremees ning ta usub, et Eesti edukus sõltub inimeste ettevõtlikkusest.

 

See inimene …

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Ta peab oluliseks tööd vabatahtlikes ühendustes ja tegutseb selle nimel, et muuta ühiskond avatumaks, sallivamaks, õiglasemaks ja säästlikumaks. Ta teeb koostööd endast erinevate inimestega ja usub, et üheskoos suudame muuta maailma paremaks. 

 

See inimene  ...

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Ta ei usu, et tavaline inimene saaks oma tegevusega ühiskonna asjades kaasa rääkida või Eesti elu mõjutada. Võrdsed võimalused on ilus jutt, aga tegelikult on kõik omakasu peal väljas.

 

See inimene …

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Teda huvitavad tehnika ja praktilised lahendused. Sellealast infot ja kontakte otsib ta ka veebist.

 

See inimene ...

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Ta pühendab palju aega sõpradele ja tuttavatele, suhtleb igapäevaelus aktiivselt ja valib ka muid tegevusi selle järgi, kui palju need pakuvad suhtlemisvõimalust. See, kuidas elu edasi läheb, sõltub eelkõige suhetest.

 

See inimene …

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

Talle on lähedased igapäevatoimetused ja väljakujunenud käitumisviisid. Uutes tegevustes lööks ta kaasa vaid siis, kui keegi usaldusväärne inimene teda nendes osalema kutsuks.

 

See inimene …

on väga minu moodi
on mõnevõrra minu moodi
pole eriti minu moodi
pole üldse minu moodi
Ei oska öelda

11. TAUSTAKÜSIMUSED

Sinu sugu

Mees
Naine
Sinu vanus
Kuni 15 aastat
16-20 aastat
21-30 aastat
31-40 aastat
41-50 aastat
51-60 aastat
61-70 aastat
71-80 aastat
81 aastat ja vanem

Sinu haridus

Kõrgharidus
Kesk-eriharidus
Keskharidus
Keskharidus ja kutseharidus
Põhiharidus
Põhiharidus ja kutseharidus
Muu: 

Mida Sa põhiliselt teed?

Olen … 

Ettevõtja (sh iseendale tööandja)
Töötaja erafirmas
Töötaja avalikus sektoris (riigiasutused, omavalitsused, koolid jms)
Töötaja mittetulundusühingus
Hõivatud vabatahtliku tööga
Hõivatud kodu ja lastega
Pensionär
Õpilane
Üliõpilane
Juhutööline
Töötu
Muu:
 Valida võib mitu vastust

Millises valdkonnas tegutsed (nt põllumajandus, haridus, meditsiin)?

Palun kirjuta!

Sinu perekonnaseis

Vallaline
Abielus või püsisuhtes
Lahutatud
Lesk

Kui palju lapsi Sul on?

1 laps
2-3 last
4 või enam last
lapsi pole

Sinu sünniriik

Sinu põhiline elukohariik

Sinu teine elukohariik (kui on)

Kuidas iseloomustad oma majanduslikku olukorda võrreldes põhilise elukohamaa keskmisega?

Oluliselt üle keskmise
Veidi üle keskmise
Keskmine
Veidi alla keskmise
Oluliselt alla keskmise
Ei oska öelda

Kui Sul on üleilmse Eesti veebi teemadel veel midagi lisada, palun kirjuta see siia!

Vastuste ärasaatmiseks vajuta palun nupule „Saada“